Komentar Zakona o lokalni samoupravi

Avtor/ji: dr. Nejc Brezovar, dr. Boštjan Brezovnik, dr. Igor Kaučič, dr. Roman Lavtar, dr. Mirko Pečarič, dr. Ciril Ribičič, dr. Miloš Senčur, dr. Dušan Štrus, dr. Bruna Žuber
Koda: 102957
Leto izdaje: 2024
Založba: Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani in Uradni list RS
Urednik/i: dr. Nejc Brezovar
Recenzent/i: dr. Franc Grad, dr. Rajko Pirnat
Format: 16,5 x 23,5
Vezava: trda
Št. strani: 394
ISBN: 978-961-262-164-3
Ocena:
Cena: 250,00 €

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) je temeljni predpis s področja slovenske lokalne samouprave. Komentar, ki ga v sozaložništvu pripravljata Založba Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani in Založba Uradni list RS, bo obsegal poglobljeno in sistemsko obravnavo veljavnih 106 členov zakona in bo prvo tako delo od sprejema zakona pred tremi desetletji.

Komentar je zasnovan tako, da v okviru veljavnih določb upošteva tudi nekatere spremembe zakona v obdobju od njegovega sprejetja do danes, ter obravnava aktualne izzive sodobne lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Poleg teorije zajema tudi pomembnejšo sodno prakso, ki se je v treh desetletjih pri nekaterih temah že dobro oblikovala, hkrati pa upošteva sodobna dognanja in poglede na razvoj lokalne samouprave v širšem evropskem prostoru, predvsem v okviru organizacij Sveta Evrope in Evropske unije.

Komentar bralcu omogoča razumljivo in strukturirano predstavitev temeljnih pojmov, institutov in pravnih pravil, povezanih s področjem lokalne samouprave, ter ob tem opozarja na možne dileme pri njihovi uporabi in ponudi usmeritve za njihovo reševanje. Avtorji se pri tem sklicujejo na relevantno literaturo, povezano s posameznimi pravnimi pojmi in pravili, ob čemer ne pozabijo na analizo zgodovinskega razvoja posameznih pravil tako v domačem pravu kot tudi v primerjalnopravnem kontekstu.

Izdajo Komentarja Zakona o lokalni samoupravi sta podprla Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije.

O uredniku

Doc. dr. Nejc Brezovar je docent upravnega prava in prava javne uprave, zaposlen na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Nekaj let je bil zaposlen kot svetovalec predsednika Vlade RS, bil je član Občinskega sveta Mestne občine Ljubljana in predsednik občinske statutarne komisije, opravljal je tudi funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo, kjer je bil med drugim zadolžen za področje lokalne samouprave. Aktiven je na Inštitutu za ustavno pravo, kjer je bil več let član znanstvenega sveta, zdaj pa je član sveta inštituta. Je (so)avtor več znanstvenih in strokovnih monografij ter člankov o temah s področja javne uprave ter redno predava tako doma kot tudi v tujini. Je član strokovnega sveta za trajnostni razvoj javne uprave (od 2022) in skupine neodvisnih strokovnjakov za Evropsko listino lokalne samouprave pri Svetu Evrope (od 2023).


O avtorjih

Izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik

Boštjan Brezovnik je izredni profesor za javno upravo in pravo javne uprave na Evropski pravni Fakulteti Nove univerze in Fakulteti za pravo in administracijo Univerze Marie Curie-Skłodowske v Lublinu na Poljskem. Svoja dela objavlja v znanstvenih in strokovnih revijah ter je avtor oziroma soavtor več znanstvenih in strokovnih monografij s področja javne uprave, lokalne samouprave in javnih služb. Od leta 2018 je nadomestni član skupine neodvisnih strokovnjakov Evropske listine lokalne samouprave pri Svetu Evrope. Aktiven je na področju razvoja znanstvene in strokovne publicistike: v letih 2008–2011 je bil odgovorni urednik, od leta 2015 pa je glavni urednik revije Lex Localis – Journal of Local Self-Government, ter je odgovorni urednik kataloga Pristojnosti slovenskih občin in Uradnega glasila slovenskih občin.

Prof. dr. Igor Kaučič

Igor Kaučič je profesor za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava ustavno pravo, ustavno procesno pravo, evropsko ustavno pravo in druge predmete na vseh stopnjah študija. Je predsednik in tudi dolgoletni član upravnega odbora Društva za ustavno pravo Slovenije ter sveta Inštituta za ustavno pravo. Je avtor številnih člankov in znanstvenih razprav ter konferenčnih prispevkov, (so)urednik več monografij in učbenikov ustavnega prava.

Dr. Roman Lavtar

Roman Lavtar je dober poznavalec lokalne samouprave in javne uprave – doslej je v strokovnih in poljudnih revijah objavil čez sto prispevkov z obeh področij. Kot predavatelj pogosto sodeluje na strokovnih posvetih, kot zunanji strokovnjak pa je prek različnih mednarodnih organizacij deloval v Črni gori, Bosni in Hercegovini in na Kosovu. Je dolgoletni vodja sektorja za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno upravo.

Prof. dr. Mirko Pečarič

Mirko Pečarič je profesor za upravno pravo na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, kjer predava upravno pravo, javno upravo, uvod v pravo in teorijo javne uprave. Od leta 2004 je bil zaposlen v Državnem svetu RS kot sekretar Komisije za državno ureditev in nato kot vodja pravne službe. S področjem visokega šolstva se je seznanil kot glavni tajnik Univerze v Ljubljani. Med letoma 2013 in 2014 je opravljal funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Trenutno je dekan Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani. Napisal je več pravnih mnenj, zahtev za presojo ustavnosti, predlogov zakonov ter je avtor številnih monografij, znanstvenih in strokovnih člankov.

Zasl. prof. dr. Ciril Ribičič

Ciril Ribičič je redni profesor ustavnega prava in evropskega prava človekovih pravic na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtor številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter več knjig in učbenikov s področja ustavnega prava. Za svoje strokovno in znanstveno delo je prejel več priznanj, na primer priznanje Kristalna zvezda za prispevek k prepoznavnosti in uveljavljanju Slovenije v EU. Med letoma 2000 in 2009 je bil sodnik Ustavnega sodišča, od 2007 do 2009 pa tudi njegov podpredsednik. Leta 2007 je bil izvoljen za predsednika Društva za ustavno pravo Slovenije, ki mu je predsedoval do leta 2013, ko je prevzel vodenje Inštituta za ustavno pravo, Ljubljana.

Dr. Miloš Senčur

Miloš Senčur je doktor pravnih znanosti. V zadnjih treh desetletjih je opravljal funkcije in naloge člana parlamenta, direktorja občinske uprave, načelnika upravne enote, vrhovnega državnega revizorja, generalnega sekretarja ministrstva in visokošolskega učitelja. Trenutno je sekretar Združenja mestnih občin Slovenije, poleg tega pa tudi član izpitne komisije za strokovni izpit iz upravnega postopka in član Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije. V zvezi z vprašanji s področja javne uprave in ustavnega ter upravnega prava objavlja strokovne in znanstvene članke.

Dr. Dušan Štrus

Dušan Štrus je doktor pravnih znanosti. Od leta 2002 je zaposlen v Državnem svetu Republike Slovenije. Je avtor več znanstvenih in strokovnih monografij ter člankov s področja ustavnega prava, s prispevki s tega področja pa se pogosto udeležuje znanstvenih in strokovnih konferenc v Sloveniji in v tujini. Predava na več fakultetah, habilitiran je v naziv docenta za področji ustavno in mednarodno pravo. 

Doc. dr. Bruna Žuber

Bruna Žuber je doktorica pravnih znanosti. Od leta 2016 je zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je docentka za področje upravnega prava in prava javne uprave. Je prejemnica več nagrad Pravne fakultete in Univerze v Ljubljani za svoje pedagoške in raziskovalne dosežke. Je (so)avtorica več znanstvenih monografij in komentarjev ter avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov, objavljenih v uglednih pravnih revijah doma in v tujini. Uspešno sodeluje pri nacionalnih in mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektih. Kot vabljena predavateljica se udeležuje številnih znanstvenih konferenc doma in v tujini. V tujini deluje tudi pedagoško, in sicer z gostovanji, predavanji in drugimi oblikami sodelovanja s tujimi pravnimi institucijami. Večkrat sodeluje pri pripravi nacionalne zakonodaje.

Nazadnje ogledano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti