Uredba o upravnem poslovanju

z uvodnimi pojasnili in predstavitvijo novosti
Avtor/ji: Tamara Gliha, dr. Polonca Kovač, mag. Matjaž Remic, dr. Janez Stare, urednik: mag. Matjaž Remic.

Koda: 102306
Leto izdaje: 2018
Založba: Uradni list RS
Format: 16,5 x 23,5 cm
Vezava: mehka
Št. strani: 260
ISBN: 978-961-204-647-7
Ocena:
Cena: 56,00 €

Uredba o upravnem poslovanju je temeljni akt poslovanja organov državne uprave, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblasti, ki ureja njihova razmerja do uporabnikov storitev ter poslovanje med različnimi organi in poslovanje znotraj organov. Z uredbo postavljeni standardi poslovanja s strankami so temelj moderne uprave, ki v ospredje postavlja uporabnika. Pravila o upravljanju z dokumentarnim gradivom predstavljajo hrbtenico delovanja vsakega uspešnega organa. Podobno velja za pravila, ki zadevajo uradne zgradbe, prostore, opremo in zagotavljanje varnosti oseb.

Uredba je nadalje ključna kot izvršilni predpis za podzakonsko urejanje pravil splošnega upravnega postopka, ki se nanašajo na odpravo krajevne pristojnosti, določanje vlog, ki se vlagajo brez varnega elektronskega podpisa, obvezno pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc ter izvajanje upravnih overitev.

Z Uredbo o upravnem poslovanju, ki je začela veljati 17. aprila 2018, so se uveljavile številne spremembe in novosti v poslovanju pri vseh prej omenjenih vsebinah. Ob spremembah, ki so očitne navzven, so še pomembnejše spremembe posameznih pravil, ki drugače kot pred spremembo urejajo pravila zakonitega poslovanja.

V uvodnih pojasnilih k Uredbi o upravnem poslovanju avtorji podrobno prikazujejo temeljna pravila dolžnega poslovanja organov ter izpostavljajo novosti in spremembe. S tem se v vseh pogledih nadgrajujejo uvodna pojasnila k prej veljavni Uredbi o upravnem poslovanju, objavljeni leta 2008. Z natančnim in obsežnim prikazom upravnega poslovanja in drugih pravil uredbe uvodna pojasnila presegajo običajna uvodna pojasnila k predpisom, ki praviloma le na splošni in načelni ravni prikazujejo uveljavljena pravna razmerja. Kot taka bodo nepogrešljiv pripomoček organom, da bodo poslovanje lažje prilagodili novim in spremenjenim normativnim zahtevam, organom, ki izvajajo nadzor, v pomoč pa bodo tudi zunanjim uporabnikom upravnih storitev za lažje razumevanje načina delovanja in poslovanja organov.

Nazadnje ogledano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti