Zakon o cestah (ZCes-1)

3. dotis
Koda: 101419
Leto izdaje: 2011
Založba: Uradni list RS
Format: 14 x 20 cm
Vezava: mehka
Št. strani: 112
ISBN: 978-961-204-469-5
Ocena:
Artikla ni več v prodaji.

Zakon o cestah (ZCes-1) določa in ureja:
– status in kategorizacijo javnih cest,
– enotna pravila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje vseh javnih cest ter pogoje za uporabo nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, da bi bilo mogoče zagotavljati enake pogoje za varen cestni promet na celotnem cestnem omrežju,
– obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje stanja javnih cest za varen in neoviran promet,
– upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih cest ter prometa na njih.

Hkrati Zakon o cestah prenaša v slovenski pravni red direktivo Evropske unije o minimalnih varnostnih zahtevah za predore in direktivo o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture. 

Zakon je začel veljati 1. aprila 2011, uporabljati pa se je začel 1. julija 2011.

Priporočamo tudi

Nazadnje ogledano