Bančne garancije in sorodni instrumenti financiranja trgovine

Avtor/ji: dr. Miran Jus
Koda: 101261
Leto izdaje: 2010
Založba: Uradni list RS
Format: 17 x 24 cm
Vezava: trda
Št. strani: 616
ISBN: 978-961-204-459-6
Ocena:
Artikla ni več v prodaji.

Bančne garancije so generičen pojem za različne oblike jamstev garantov za izpolnitev pogodbenih in drugih obveznosti. Danes so med najpomembnejšimi, najbolj cenjenimi in najpogosteje uporabljenimi instrumenti zaščite pred raznimi riziki. V sodobni poslovni praksi se pogosto uporabljajo kot jamstvo tretje osebe, predvsem banke ali druge finančne institucije, za pravilno izpolnitev sedanje ali bodoče obveznosti glavnega dolžnika iz osnovne komercialne pogodbe oziroma drugega pravnega razmerja. V ekonomskem pomenu lahko predstavljajo instrumente delnega ali popolnega prenašanja rizikov poslovnih transakcij na tretjo osebo, praviloma na banko ali drugo finančno institucijo.

Knjiga dr. Mirana Jusa analitično in celovito obravnava bančne garancije in sorodne instrumente financiranja trgovine. Bralcu bo odgovorila domala na vsako dilemo, mu pomagala pri reševanju večine vprašanj ter ga opremila s pravnimi podlagami, poslovno prakso, judikaturo in arbitražno prakso z ožjega področja bančnih garancij in širšega področja instrumentov, ki to prakso dopolnjujejo ali so njen instrumentalni del. Avtor pri obravnavi tematike izhaja iz slovenskega pravnega prostora, pri tem pa se naslanja tudi na tujo prakso in vzorce. K zaupanju v vsebino odločilno pripomoreta tudi avtorjevo znanje in njegov strokovni sloves. 

Monografija o bančnih garancijah je namenjena predvsem stroki, zlasti pravni, ekonomski in finančno-poslovni, ter delno tudi osnovnim študijskim potrebam.

Priporočamo tudi

Nazadnje ogledano