Varno in zdravo na dogodke

Posvet – Kako izboljšati javno naročanje v zdravstvu?

Datum: 10. 6. 2024, 9.00–15.30
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS, Dunajska c. 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 289,00 € brez DDV

O dogodku

Področje zdravstva predstavlja eno izmed najbolj kompleksnih področij javnega naročanja. Javni bolnišnični in zdravstveni zavodi se vsakodnevno soočajo z izzivi zadovoljevanja potreb ob upoštevanju veljavnih predpisov. Pri načrtovanju in izvedbi javnega naročila morajo javni zavodi upoštevati omejitve s področja zakonodaje, kar vključuje ne le pravila javnonaročniške zakonodaje, temveč tudi javnofinančne, regulatorne in protikorupcijske predpise. Pri tem je ključno, da naročniki ravnajo skladno s pogodbenimi določili in izvajajo pogodbo v okviru sprejetih zavez ter zakonskih omejitev.

Najpogostejše kršitve, ki se pojavljajo v zdravstvenem sektorju in na katere redno opozarjajo neodvisni nadzorni organi, vključujejo:

  • drobitev naročil,
  • uporabo netransparentnih postopkov oddaje javnih naročil,
  • nepravilno oblikovanje predmeta naročila,
  • uporabo neopravičljivih meril za izbor,
  • nepoznavanje regulatornih obveznosti, ki morajo biti sestavni del dokumentacije v zvezi z naročilom (pogodbe),
  • odsotnost nadzora nad izvedbo pogodbe,
  • sklenitev nezakonitih dodatkov k pogodbam,
  • nespoštovanje regulatornih zahtev tako v fazi dokumentacije v zvezi z naročilom kot v fazi pogodbe.

Na posvetu Kako izboljšati javno naročanje v zdravstvu bodo predstavljena stališča, predlogi in vizije vseh deležnikov v postopku nabave v zdravstvu ter dana priporočila in izkušnje strokovnjakov s področja javnega naročanja.

Cilj dogodka je izmenjava izkušenj, znanj in predstavitev tako pozitivnih kot tudi nedovoljenih praks, ki se jim morajo deležniki izogibati.

Posvet bo moderirala Milena Basta Trtnik, direktorica družbe Bonorum d.o.o. in strokovnjakinja za javna naročila z bogatimi izkušnjami v nabavah v zdravstvu.

Program

1. del predavanj: od 9.00 do 11.25

SKUPNO SODELOVANJE ZA DOSEGANJE POZITIVNIH REZULTATOV

Vizija in strategija ureditve nabav v zdravstvu (digitalizacija, centralizacija nabav), predstavnik Ministrstva za zdravje

Predstavitev načina nabave v bolnišnici in predstavitev organizacije v SB Novo mesto, Barbara Slak Turk, univ. dipl. ekon., vodja službe za nabavo in skladiščenje v Splošni bolnišnici Novo mesto

Opažanja ponudnikov na trgu medicinske opreme in medicinskih pripomočkov, Alenka Umek, vodja stebra za javno naročanje v zdravstvu, Zbornice ponudnikov medicinske tehnologije in storitev MedTech Slovenija pri GZS

Najpogosteje zaznana koruptivna tveganja v zdravstvuŽarko Lipovec, višji svetovalec Komisije za preprečevanje korupcije

 

KAKO PRAVILNO OBLIKOVATI PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Ključni vidiki oblikovanja predmeta naročila: Napotki, strokovni dialog in ocena vrednosti, Milena Basta Trtnik, direktorica podjeta Bonorum d.o.o.

Pozitivne izkušnje bolnišnice pri dobavi in vzdrževanju opreme, Vanja Herman Gril, vodja nabavne službe v Splošni bolnišnici Celje

Primeri prekrškov s področja drobljenja javnih naročil, Natalija Kampuš, vodja Službe za nabavo nezdravstvenega materiala in storitev

Razprava

Odmor: od 11.25 do 12.00

 

2. del pradavanj: od 12.00 do 13.40

IZBIRA POSTOPKA IN UPORABA TEHNIK NAROČANJA

Ob katerih pogojih se lahko uporabijo postopki oddaje javnih naročil in zakaj se mora uporaba netransparetnih postopkov uporabiti izjemoma? Borut Leskovec, odvetnik v Odvetniški družbi Jadek & Pensa o.p., d.o.o.

Izvajanje okvirnega sporazuma – kdaj naj se ga uporabi in kakšne so omejitve pri izvrševanju? Maja Prebil, odvetnica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.

Dinamični nabavni sistem – kdaj ga je smiselno uporabiti, kaj je zanj značilno? mag. Uroš Škufca, direktor družbe Praetor d.o.o.

Razprava

Odmor: od 13.40 do 14.00

 

3. del predavanj: od 14.00 do 15.30

IZVAJANJE POGODBE IN VKLJUČITEV REGULATORNIH ZAHTEV

Kateri so dopustni dodatki k pogodbam /okvirnim sporazumom po 95. členu
ZJN-3? 
odvetnica Marjeta Erjavec Avbreht, AZ ODVETNIKI o.p., d.o.o.

Regulatorne zahteve za medicinske tehnologije danes

– Registracija gospodarskih subjektov (AJPES, JAZMP, Eudamed)

– Zahteve za MP (CE oznaka, spremna dokumentacija itd.)

– Praktični pogled – kompetentnost naročnika, definicija pogojev

– Zakon o medicinskih pripomočkih (še ni sprejet), 
Marcia Elena Podboršek, Medical device Resolve

Razprava

 

Moderatorka

Milena Basta Trtnik, Bonorum d.o.o.  

je strokovnjakinja s področja javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva ter poslovanja subjektov javnega prava. Z navedenimi področji se ukvarja od leta 2005. Je dobra poznavalka delovanja javne uprave, med drugim je zaposlena kot svetovalka na Državni revizijski komisiji. Je avtorica več strokovnih člankov, soavtorica ZJN-3 in ZNKP s komentarjem, ki sta izšla pri Uradnem listu RS in izkušena predavateljica.

 

Kotizacija in plačilo

  • 289,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV).  Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

 

 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti