Varno in zdravo na dogodke

Zadnja praksa Državne revizijske komisije za naročnike in ponudnike

Datum: 8. 3. 2022, 9.00–12.00
Lokacija: Spletni seminar
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Pravo javnih naročil je eno od redkih pravnih področij v RS, ki ga bolj kakor veljavna zakonodaja oblikuje praksa organa odločanja, to je Državne revizijske komisije. Državna revizijska komisija je namreč tista, ki napolni posamezno zakonsko določbo, jo razloži, poudari njeno vsebino ter na konkretnih primerih določi, kdaj se ali se ne uporabi. Posledično je za nemoteno poslovanje naročnikov in ponudnikov ključno, da poznajo zadnjo prakso Državne revizijske komisije, saj le tako lahko zanesljivo ugotovijo, ali je določeno ravnanje udeleženca javnih naročil ustrezno ali ne.

Vabimo vas na izobraževanje, ki je namenjeno pregledu relevantne prakse zadnjega obdobja, ki kakorkoli dopolnjuje, spreminja, posega ali razčlenjuje institute iz ZJN-3 in ZPVPJN. Udeleženci boste dobili natančni pregled, kako se trenutno razlagajo posamezne zakonske določbe ali instituti in načela.

Program

  • Praksa Državne revizijske komisije v zvezi s pripravo razpisne dokumentacije in postopkom oddaje ponudbe
  • Praksa Državne revizijske komisije v zvezi s pregledom in ocenjevanjem ponudb, izpolnjevanjem pogojev in tehničnih specifikacij ter z razvrščanjem po merilih
  • Odmor
  • Praksa Državne revizijske komisije v zvezi s pogodbenimi določbami, prekrški in podizvajalci ter konzorcijskimi partnerji

Predavateljici

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o 

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju gospodarskega prava ter javnih naročil. S tema pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke v gospodarskih sporih pred sodiščem ter pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika javnih naročil ter gradbenega prava z vidika vseh udeležencev pri gradnji. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je (so)avtorica številnih strokovnih člankov ter publikacij s področja gradbenega prava ter javnega naročanja, med katerimi velja posebej omeniti Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC, Veliki Gradbeno pravni priročnik ter Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi, ki so vsi izšli pri založbi Uradni list.


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o. 

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.
 

Kotizacija in plačilo

  • 244,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV).  Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Vprašanja za predavateljici nam lahko pošljete vnaprej na naslov seminarji@uradni-list.si najkasneje do 6. marca 2022, do 12. ure. Lahko pa jih boste zastavljali na samem seminarju.

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike.
Spletnega seminarja se lahko udeležite preko pametnega telefona ali tablice, vendar zaradi lažjega sodelovanja in pogleda priporočamo dostop preko računalnika.

 

AAA Zlata odličnost