Zadnja praksa Državne revizijske komisije za naročnike in ponudnike

Datum: 23. 11. 2020, 9.00–14.00
Lokacija: spletni dogodek
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Pravo javnih naročil je eno od redkih pravnih področij v RS, ki ga bolj kakor veljavna zakonodaja oblikuje praksa organa odločanja, to je Državne revizijske komisije.

Državna revizijska komisija je namreč tista, ki napolni posamezno zakonsko določbo, jo razloži, poudari njeno vsebino ter na konkretnih primerih določi, kdaj se ali se ne uporabi. Zato je za nemoteno poslovanje naročnikov in ponudnikov ključno, da poznajo zadnjo prakso Državne revizijske komisije, saj le tako lahko zanesljivo ugotovijo, ali je neko ravnanje udeleženca javnih naročil ustrezno ali ne.

Izobraževanje je namenjeno pregledu relevantne prakse v zadnjem obdobju, ki kakorkoli dopolnjuje, spreminja, posega ali razčlenjuje institute iz ZJN-3 in ZPVPJN.

Pridružite se nam na seminarju, na katerem boste dobili natančni pregled, kako se trenutno razlagajo posamezne zakonske določbe ali instituti in načela.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.30 Praksa Državne revizijske komisije, ki se nanaša na pripravo razpisne dokumentacije in postopek oddaje ponudbe

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.00 Praksa Državne revizijske komisije, ki se nanaša na pregled in ocenjevanje ponudb ter izpolnjevanje pogojev, tehničnih specifikacij in razvrščanje po merilih

12.00–12.30 Odmor 

12.30–14.00 Praksa Državne revizijske komisije, ki se nanaša na pogodbene določbe, prekrške in podizvajalce ter konzorcijske partnerje

Predavateljici

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o 

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju javnih naročil ter gospodarskega prava. S tem pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil tako z vidika vlagateljev, kakor tudi naročnikov. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Trenutno sodeluje pri pripravi priročnika za uporabo ZJN-3, je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC.


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o. 

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.
 

Kotizacija in plačilo

  • 244,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV).  Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Vprašanja za predavateljico nam lahko pošljete vnaprej na naslov seminarji@uradni-list.si najkasneje do 21. novembra 2020, do 12. ure. Lahko pa jih boste zastavljali na samem seminarju.

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike.
Spletnega seminarja se lahko udeležite preko pametnega telefona ali tablice, vendar zaradi lažjega sodelovanja in pogleda priporočamo dostop preko računalnika.

 

Prijavite se