Vse o naročilu male vrednosti in pogajanjih

Datum: 18. 4. 2017, 8.00–14.00
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS, Dunajska ceta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 214,00 € brez DDV

O dogodku

Postopek oddaje javnega naročila male vrednosti predstavlja najbolj pogosto uporabljen postopek oddaje javnega naročila (49,11 % izmed vseh vrst postopkov), hkrati pa predstavlja tudi tretjino vseh vrst postopkov, zoper katerih je sprožen postopek pravnega varstva.

Za naročilo male vrednosti velja, da je poenostavljen postopek oddaje javnega naročila, kar pa ne pomeni, da je izvedba te vrste postopka vedno enostavna.

Na seminarju bodo predstavljeni vsi instituti ZJN-3 glede izvedbe postopka oddaje naročila male vrednosti ter konkurenčni postopek s pogajanji, katerega se lahko v postopku naročila male vrednosti smiselno uporablja. Poudarek seminarja bo na odločitvah Državne revizijske komisije (oblikovanje predmeta, določitev rokov, izvedba pogajanj, dopolnitev ponudb, obveznost preveritve izjav …) in praktičnih napotkih, za učinkovito izvedbo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti.

O predavateljici

Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., direktorica podjetja Bonorum d. o. o. je specialistka za javno naročanje. Bila je dolgoletna pravna svetovalka na Državni revizijski komisiji. Sodelovala je v mednarodnem projektu v Republiki Hrvaški »Utrjevanje sposobnosti Državne komisije za nadzor postopkov javnega naročanja«. Področje javnih naročil v Republiki Hrvaški ji je dobro poznano, saj sodeluje s slovenskimi ponudniki pri pripravi ponudb in uveljavitvi pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Je avtorica večih strokovnih člankov ter soavtorica Zakona o javnem naročanju ZJN-3 s komentarjem.

Program

7.30–8.00     Registracija
8.00–9.45     1. del predavanja
9.45–10.00   Odmor
10.00–11.45  2. del predavanja
11.45–12.15  Odmor za malico
12.15–14.00  3. del predavanja

Splošno o naročilu male vrednosti

 • Mejne vrednosti za uporabo zakona
 • Mejne vrednosti za objavo
 • Preseganje mejnih vrednosti
 • Oblikovanje predmeta in ocenjena vrednost
 • Začetek postopka

Dokumentacija v postopku naročila male vrednosti

 • Minimalno potrebna dokumentacija
 • Rok za pripravo ponudbe
 • Finančna zavarovanja

Ocenjevanje in preverjanje ponudb v postopku naročila male vrednosti

 • Dokazovanje v naročilu male vrednosti
 • ESPD
 • Kdaj je treba preveriti izpolnjevanje pogojev?
 • Pojasnjevanje in dopolnjevanje ponudb
 • Neresnične izjave in prekršek

Izvedba pogajanj v naročilu male vrednosti

 • Kdaj se izvede pogajanja?
 • Kako izvesti pogajanja?

Odločitev o (ne)oddaji naročila

 • Sprejem odločitve o oddaji naročila
 • Novejša praksa DKOM v zvezi z zavrnitvijo ponudb

Vpogled v izbrano ponudbo

 • Vpogled po ZJN-3 in njegove omejitve

Izvedba konkurenčnega postopka s pogajanji

 • Lastnosti konkurenčnega postopka s pogajanji
 • Način izvedbe konkurenčnega postopka s pogajanji
 • Potrebna pozornost pri izvedbi konkurenčnega postopka s pogajanji kot posledica neuspešno izvedenega postopka naročila male vrednosti

Kotizacija in plačilo

Kotizacija za seminar za posameznega udeleženca znaša 214,00 € brez DDV. Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767, (znesek kotizacije + DDV). Sklic za prijavo 18. aprila: 00 3400180417. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Račun izstavimo po opravljeni storitvi.

V ceno so vključeni: seminarsko gradivo, pogostitev med odmori in potrdilo o udeležbi.

AAA Zlata odličnost