Upravljanje tveganj v povezavi z upravljanjem sprememb

Datum: 15. 5. 2020, 9.00–14.30
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Drugo
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Danes živimo v hitro spreminjajočem se okolju. Neprestane spremembe s sabo prinesejo tudi nove izzive. Da bi bili pri tem čim uspešnejši, se moramo ukvarjati tudi s tveganji. Zavedamo se, da vseh tveganj in njihovih posledic enostavno ne moremo izničiti. A s sistematičnim pristopom lahko zmanjšamo njihov negativni učinek in z njimi upravljamo.

Če želimo zagotoviti nadaljnji razvoj, je ključno, da vsebine glede tveganj povežemo s sistemom nenehnega izboljševanja (PDCA) in upravljanja sprememb (Change Management). V korist posameznika, organizacije in družbe.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen predvsem članom vodstva za kakovost, skrbnikom registrov tveganj in zaposlenim na vodstvenih položajih.

Program

9.00–10.30

 • značilnosti sodobnega okolja
 • opredelitev in upravljanje tveganj

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.15

 • spremljanje uspešnosti odzivanja na tveganja, poročanje o doseženih učinkih
 • ocenjevanje tveganj in določanje ukrepov

12.15–12.45 Odmor

12.45–14.30

 • sistem nenehnega izboljševanja
 • upravljanje s spremembami 

Cilj seminarja je z delavnico prikazati priložnosti in izzive, ki jih prinaša upravljanje tveganj. Udeleženci seminarja bodo pridobili:

 • osnovno znanje za vzpostavitev registra tveganj ter določitev ustreznih ukrepov in spremljanje njihovih učinkov,
 • praktične napotke za vzpostavitev sistema nenehnega izboljševanja,
 • praktične napotke, kako pristopiti k upravljanju sprememb.

Predavatelj

 

mag. Mirko Stopar 

Mag. Mirko Stopar je magister znanosti s kadrovsko izobraževalnega področja. Na svoji poklicni je bil najprej analitik, nato pa je poklicno pot nadaljeval kot pripravljavec in izvajalec sistemskih rešitev na področju organizacije in kadrov, optimizacije in informatizacije procesov, upravljanja tveganj ter revitalizacije poslovanja. Več kot 10 let je delo opravljal na najzahtevnejših položajnih delovnih mestih v organih državne uprave. Od 2010 dalje je ocenjevalec za PRSPO (Priznanje RS za poslovno odličnost) po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management). Na Ministrstvu za zdravje je zaposlen od aprila 2017 dalje.

Kotizacija in plačilo

 • 244,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev
 • 15-odstotni popust za naročnike storitve UL info tok

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

 

Prijavite se