Varno in zdravo na dogodke

Učinkovito vodenje za javno upravo

Datum: 3. 6. 2020, 9.00–15.00
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Drugo
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Vodenje v javnem sektorju in še posebej v javni upravi ima veliko specifik (relativno rigidna organizacijska struktura v posameznih službah in sektorjih; gosta mreža relacij, soodvisnosti in odgovornosti; izpostavljenost strankam, medijem zaradi porabe javnih sredstev; zelo omejene možnosti finančnih stimulacij ipd.). Zaposleni javno upravo (in celoten javni sektor še vedno doživljajo kot varen in »večen«, iz tega pa pogosto izhaja slaba motivacija, izogibanje individualni odgovornosti, prenizka storilnost. V takšen okolju so vodstveni delavci pred posebnimi izzivi.

Metodološko bomo klasična predavanja (prezentacija) stalno prepletali z izmenjavo izkušenj med udeleženci in njihovim aktivnim sodelovanjem (izzivi, reševanje težav, razvoj) v delovnih podskupinah. Izvedli bomo tudi praktične vaje/igre za osebno izkušnjo, kako doživljamo vodenje, vodjo in vodene sodelavce. Delavnico bosta vodila Simona Lobnik Ambrožič in Igor Ambrožič

Program

8.30–9.00 Sprejem in registracija udeležencev

9.00–10.30

 • Uvod v urnik, teme,
 • Kaj že vemo, kje imamo sive lise?
 • Motivacija zaposlenih in sebe (motivacijski faktorji, učinkovitost finančne stimulacije, koga, kdaj in čemu motivirati?)

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.15

 • Osnove komunikacijskih veščin za vodje v javni upravi (poudarek na interpersonalni, verbalni in neverbalni komunikaciji)
 • Posebnosti komunikacije po e-pošti in drugih digitalnih kanalih

12.15–12.45 Odmor za prigrizek

12.45–15.00

 • Prepoznavanje čustev in občutkov pri sodelavcih in sebi
 • Kaj je pod površino običajnih, vsakodnevnih odnosov; stik z lastnimi emocionalnimi odzivi na različne situacije v delovnem vsakdanu, empatičen odnos do sodelavcev horizontalno in vertikalno.)
 • Zaključek – izzivi praktičnih primerov slušateljev, kako bomo povezali novo znanje z vsakdanjo prakso?

 

Predavatelja

Simona Lobnik Ambrožič

Simona Lobnik Ambrožič, prof. slovenskega jezika in sociologije, direktorica podjetja EVRA, SDI svetovalka in NLP Mojstrica. Predavateljica in coachinja top managerjem. Licencirana svetovalka Profiles XT. Zaključila specialistični študij za procesno konzultantko SPOK - Sistemsko-psihodinamski organizacijski konzalting (Grupni analitičari Beograda – Tavistock London)

 
 
Igor Ambrožič

Igor Ambrožič, medijski komunikolog, 29 let zaposlen na RTV Slovenija kot TV režiser. Sedaj izvršni direktor podjetja EVRA. Predavatelj in konzultant, ki najraje razvija delovne skupine. Zaključil specialistični študij sistemskega psihodinamskega organizacijskega konzaltinga (Beograd/Tavistock London 2017–2019)

Kotizacija in plačilo

 • 244,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev
 • 15-odstotni popust za naročnike storitve UL info tok

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

 

AAA Zlata odličnost