Spletni seminar – Vse o finančnih zavarovanjih v postopkih javnega naročanja

Datum: 15. 4. 2020, 9.00–12.00
Lokacija: Spletni seminar
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 144,00 € brez DDV

Pridružite se nam na spletnem seminarju in strokovnjakinji zastavite vprašanja, s katerimi se trenutno soočate.

Vprašanja nam lahko pošljite na naslov seminarji@uradni-list.si najkasneje do ponedeljka, 13. aprila 2020 do 12. ure. Vprašanja boste lahko zastavljali tudi tekom spletnega seminarja.

V postopkih javnega naročanja naročniki pogosto zahtevajo od ponudnikov predložitev finančnih zavarovanj.

Dobro poznavanje posameznih vrst finančnih zavarovanj je pri oblikovanju razpisne dokumentacije ključno, še bolj pa je pomembno, da naročniki vedo, kdaj so upravičeni unovčiti finančno zavarovanje in kako le-to unovčijo.

V praksi vse pogosteje prihaja do neustreznih pogodbenih določb v pogodbi o izvedbi javnega naročila, zaradi česar imajo naročniki v fazi izvajanja pogodbe, ko nastane potreba po unovčitvi finančnega zavarovanja, težave z njeno unovčitvijo.

Prav tako zaradi nepoznavanja pravne narave finančnega zavarovanja pogosto pride do pravdnih postopkov, v katerih se očita investitorjem neupravičena unovčitev finančnih zavarovanj.

Izkušena odvetnica bo na predavanju:

  • predstavila posamezne vrste finančnih zavarovanj in njihovo primernost pri posameznih projektih,
  • podala nasvete o priporočljivih pogodbenih določbah, kar vse bo omogočalo javnim naročnikom, da bodo dejansko lahko utemeljeno uveljavljali finančno zavarovanje, ki ga imajo.

Komu je seminar namenjen?

Javnim naročnikom in gospodarskim subjektom, ki nastopajo v postopkih javnega naročanja

Program

  • Predstavitev vrst finančnih zavarovanj
  • Priporočljive pogodbene določbe v pogodbi o izvedbi javnega naročila v zvezi s finančnimi zavarovanji
  • Unovčitev finančnega zavarovanja
  • Začasna odredba in tožba na neupravičeno unovčitev finančnih zavarovanj 

Predavateljica

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju javnih naročil ter gospodarskega prava. S tem pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil tako z vidika vlagateljev, kakor tudi naročnikov. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Trenutno sodeluje pri pripravi priročnika za uporabo ZJN-3, je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC.

 

Kotizacija in plačilo

  • 144,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji boste z udeležbo na tem seminarju pridobili kreditne točke skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
 
Vlogo za dodelitev točk smo poslali na IZS. Ker čakamo na potrditev, še ne moremo objaviti koliko točk je dodeljenih za ta seminar.

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike.
Spletnega seminarja se lahko udeležite preko pametnega telefona ali tablice, vendar zaradi lažjega sodelovanja in pogleda priporočamo dostop preko računalnika.