Varno in zdravo na dogodke

Šola javnega naročanja za naročnike

Datum: 11. 2. 2022, 9.00–16.15
Datum: 14. 2. 2022, 9.00–15.30
Lokacija: Spletni seminar
Področje: Javna naročila
Izobraževanje s kreditnimi točkami, področje: javna naročila
Število kreditnih točk: 4 točke
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 385,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 456,62 € brez DDV.

O dogodku

Javni naročniki se vsak dan srečujete z javnimi naročili, saj zaradi pravil Zakona o javnem naročanju praviloma svoje potrebe lahko zadovoljite le tako, da za nakup blaga, najem storitev oziroma izvedbo gradnje izvedete postopek javnega naročanja.

Vabimo vas na seminar, na katerem bomo obravnavali najpogostejša vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu, od osnovnega vprašanja, ali je treba določeno blago oziroma storitev naročiti po postopku javnega naročanja, kako izračunati ocenjeno vrednost in kaj vse je treba upoštevati pri njenem izračunu, do vprašanj, kako pripraviti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki boste lahko izbrali usposobljenega izvajalca.

Izkušene predavateljice na področju javnih naročil mag. Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil in Urška Skok Klima vam bodo podale svoje znanje, ki vam bo pomagalo pri uspešni izvedbi postopkov javnega naročanja. Maja Marinček iz Ministrstva za javno upravo pa bo praktično prikazala objavo javnega naročila.

Program

1. DAN

9.00–10.30 Aktivnosti pred začetkom postopka javnega naročanja

 • Izvajanje strokovnega dialoga
 • Izračun ocenjene vrednosti
 • Izogibanje nedovoljenem drobljenju javnega naročanja
 • Določitev predmeta javnega naročanja
 • Razdelitev javnega naročila na sklope
 • Subjekti, ki nastopajo v postopku javnega naročanja
 • Evidenčna naročila
 • Izjeme od javnega naročanja

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.15 Postopek javnega naročanja

 • Vrste postopkov
 • Priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
 • Oblikovanje tehničnih specifikacij
 • Določitev rokov
 • Dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

12.15–13.00 Odmor za kosilo

13.00–14.00 Načini, kako pridobiti ustrezno blago oz. izvajalca

 • Pogoji za sodelovanje
 • Razlogi za izključitev
 • Merila za izbor
 • Dokazila

14.00–15.00 Okvirni sporazum

 • Vrste okvirnih sporazumov
 • Načini odpiranja konkurence

15.00–16.15 Objava javnega naročila na portalu javnih naročil

 • Praktični prikaz objave Obvestila o naročilu

 

2. DAN

9.00–10.00 Pregledovanje in ocenjevanje ponudb 

 • Katera ponudba je dopustna?
 • Kdaj mora naročnik omogočiti dopolnjevanje ponudb?
 • Odprava računskih napak
 • Zahteva po pojasnjevanju ponudbe

10.00–10.45 Odločitev o oddaji

 • Vrste odločitev
 • Rok za sprejem odločitev
 • Objava odločitve (s praktičnim prikazom na portalu javnih naročil)

10.45–11.00 Odmor

11.00–11.30 Vpogled

 • Zahteva za vpogled
 • Način vodenja vpogleda
 • Roki pri vpogledu

11.30–12.15 Preverjanje pogodb na podlagi 67.a člena ZJN-3 

 • Obdobje preverjanje
 • Posledice ugotovljenih nepravilnosti
 • Razveza pogodbe

12.15–13.00 Odmor za kosilo

13.00–14.15 Pogodba o izvedbi javnega naročila 

 • Gradbena pogodba in cenovne klavzule
 • Podjemna pogodba
 • Prodajna pogodba

14.15–14.30 Odmor

14.30–15.30 Spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročanja

 • Dovoljene spremembe
 • Postopek spremembe
 • Vrednostne omejitve
 • Bistvene spremembe

Predavateljice

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o 

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju javnih naročil ter gospodarskega prava. S tem pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil tako z vidika vlagateljev, kakor tudi naročnikov. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Trenutno sodeluje pri pripravi priročnika za uporabo ZJN-3, je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC.


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o. 

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.
 
Maja Marinček, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Sektor za sistem javnega naročanja

Maja Marinček, univ. dipl. ekon., je zaposlena v Sektorju za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanju na Ministrstvu za javno upravo. Na področju javnega naročanja dela od leta 2005. Na Direktoratu za javno naročanje sodeluje pri pripravi predpisov s področja javnega naročanja in tolmači javnonaročniško zakonodajo ter svetuje na področju javnih naročil v okviru enote za pomoč uporabnikom oziroma t. im. help deska. Pred zaposlitvijo na Ministrstvu za javno upravo je 10 let svetovala pri pripravi in izvajanju storitev na področju javnega naročanjamag. Urška Skok Klima, vodja Sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo

Diplomirana je leta 2002 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa leta 2005 pridobila naziv magister znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2002 je zaposlena v državni upravi, z javnimi naročili se ukvarja že 10 let, od tega je nekaj let vodila službo, pristojno za javna naročila na Ministrstvu za infrastrukturo in nato na Ministrstvu za pravosodje, od januarja 2015 pa vodi Sektor za sistem javnega naročanja v Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo. S področja javnega naročanja je avtorica več člankov v zbornikih, soavtorica Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem in predavateljica v okviru različnih predavanj, konferenc in posvetov.
 

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV).  Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Vprašanja za predavateljice nam lahko pošljete vnaprej na naslov seminarji@uradni-list.si najkasneje do 8. februarja 2022, do 12. ure. Lahko pa jih boste zastavljali na samem seminarju.

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike.
Spletnega seminarja se lahko udeležite preko pametnega telefona ali tablice, vendar zaradi lažjega sodelovanja in pogleda priporočamo dostop preko računalnika.

 

AAA Zlata odličnost