Šola javnega naročanja za naročnike

Datum: 6. 2. 2020, 8.30–15.30
Datum: 7. 2. 2020, 8.30–15.30
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 385,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 453,68 € brez DDV.

O dogodku

Javni naročniki se vsakodnevno srečujejo z javnimi naročili, saj zaradi pravil Zakona o javnem naročanju praviloma svoje potrebe lahko zadovoljijo le tako, da za nakup blaga oziroma najem storitev oziroma izvedbo gradnje izvedejo postopek javnega naročanja.

Pri svojem delu se javni naročniki srečujejo s številnimi vprašanji, od osnovnega vprašanja, ali morajo določeno blago oziroma storitev naročiti po postopku javnega naročanja, kako morajo izračunati ocenjeno vrednost in kaj vse morajo pri njenem izračunu upoštevati, do vprašanj, kako pripraviti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki bo naročniku omogočila, da izbere usposobljenega izvajalca.

Izkušena odvetnica Maja Prebil bo podala svoje znanje, ki vam bo pomagalo pri uspešni izvedbi postopkov javnega naročanja. Prav tako bo praktični prikaz objave javnega naročila predstavila Maja Marinček iz MJU.

Program

1. DAN

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.30 1. del: Aktivnosti pred začetkom postopka javnega naročanja

 • Izvajanje strokovnega dialoga
 • Izračun ocenjene vrednosti
 • Izogibanje nedovoljenemu drobljenju javnega naročanja
 • Določitev predmeta javnega naročanja
 • Razdelitev javnega naročanja na sklope
 • Subjekti, ki nastopajo v postopku javnega naročanja
 • Evidenčna naročila
 • Izjeme javnega naročanja

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.15 2. del: Postopek javnega naročanja

 • Vrste postopkov
 • Priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
 • Oblikovanje tehničnih sprecifikacij
 • Pogoji za sodelovanje in razlogi za izključitev
 • Merila za izbor
 • Določitev rokov
 • Dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

12.15–13.00 Odmor za kosilo

13.00–14.00 3. del: Načini, kako pridobiti ustrezno blago oziroma izvajalca 

 • Pogoji za sodelovanje
 • Razlogi za izključitev
 • Merila za izbor
 • Dokazila

14.00–15.00 4. del: Okvirni sporazum

 • Vrste okvirnih sporazumov
 • Načini odpiranje konkurence

15.00–15.30 5. del: Objava javnega naročila na portalu javnih naročil

 • Praktični prikaz objave obvestila o naročilu

2. DAN

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.00 1. del: Pregledovanje in ocenjevanje ponudb

 • Katera ponudba je dopustna
 • Kdaj mora naročnik omogočiti dopolnjevanje ponudb
 • Dokazila v postopku javnega naročanja
 • Odprava računskih napak
 • Zahteva po pojasnjevanju ponudbe

10.00–10.45 2. del: Odločitev o oddaji

 • Vrste odločitev
 • Rok za sprejem odločitev
 • Objava odločitve (s praktičnim prikazom na portalu javnih naročil)
 • Zahteva za vpogled

10.45–11.00 Odmor

11.00–11.30 3. del: Vpogled

 • Zahteva za vpogled
 • Način vodenja vpogleda
 • Roki pri vpogledu

11.30–12.15 4. del: Preverjanje pogodb na podlagi 67. A člena ZJN-3

 • Obdobje preverjanja
 • Posledice ugotovljenih nepravilnosti
 • Razveza pogodbe

12.15–13.00 Odmor za kosilo

13.00–14.30 5. del: Pogodba o izvedbi javnega naročila

 • Gradbena pogodba in cenovne klavzule
 • Podjemna pogodba
 • Prodajna pogodba

14.30–15.30 6. del: Spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročanja

 • Dovoljene spremembe
 • Postopek spremembe
 • Vrednostne omejitve
 • Bistvene spremembe

Predavateljica

Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.

Maja Marinček, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Sektor za sistem javnega naročanja

Maja Marinček, univ. dipl. ekon., je zaposlena v Sektorju za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanju na Ministrstvu za javno upravo. Na področju javnega naročanja dela od leta 2005. Na Direktoratu za javno naročanje sodeluje pri pripravi predpisov s področja javnega naročanja in tolmači javnonaročniško zakonodajo ter svetuje na področju javnih naročil v okviru enote za pomoč uporabnikom oziroma t. im. help deska. Pred zaposlitvijo na Ministrstvu za javno upravo je 10 let svetovala pri pripravi in izvajanju storitev na področju javnega naročanja.

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV).  Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno