Šola javnega naročanja za naročnike

Datum: 26. 9. 2019, 9.00–14.30
Datum: 27. 9. 2019, 9.00–15.30
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Izobraževanje s kreditnimi točkami, področje: Javna naročila
Število kreditnih točk: 11 točk
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 385,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 453,68 € brez DDV.

O dogodku

Javni naročniki se vsakodnevno srečujejo z javnimi naročili, saj zaradi pravil Zakona o javnem naročanju praviloma svoje potrebe lahko zadovoljijo le na način, da za nakup blaga oz. najem storitev oz. izvedbo gradnje izvedejo postopek javnega naročanja. Pri svojem delu se javni naročniki srečujejo s številnimi vprašanji, od osnovnega vprašanja, ali morajo določeno blago oz. storitev naročiti po postopku javnega naročanja, kako morajo izračunati ocenjeno vrednost in kaj vse morajo pri njenem izračunu upoštevati, do vprašanj, kako pripraviti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki bo naročniku omogočila, da izbere usposobljenega izvajalca. V sodelovanju z Odvetniško družbo Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. smo pripravili šolo javnega naročanja za naročnike, v okviru katere vam bo izkušena odvetnica Maja Prebil podala svoje znanje, ki vam bo pomagalo pri uspešni izvedbi postopkov javnega naročanja.

Program

1. DAN

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.30 1. del: Aktivnosti pred začetkom postopka javnega naročanja

 • Izvajanje strokovnega dialoga
 • Izračun ocenjene vrednosti
 • Izogibanje nedovoljenem drobljenju javnega naročanja
 • Določitev predmeta javnega naročanja
 • Razdelitev javnega naročanja na sklope
 • Subjekti, ki nastopajo v postopku javnega naročanja
 • Evidenčna naročila
 • Izjeme javnega naročanja

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.15 2. del: Postopek javnega naročanja

 • Vrste postopkov
 • Priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
 • Oblikovanje tehničnih sprecifikacij
 • Pogoji za sodelovanje in razlogi za izključitev
 • Merila za izbor
 • Določitev rokov
 • Dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

12.15–13.00 Odmor za kosilo

13.00–14.00 3. del: Načini, kako pridobiti ustrezno blago oz. izvajalca 

 • Pogoji za sodelovanje
 • Razlogi za izključitev
 • Merila za izbor
 • Dokazila

14.00–15.00 4. Del: Okvirni sporazum

 • Vrste okvirnih sporazumov
 • Načini odpiranje konkurence

15.00–15.30 5. Del: Objava javnega naročila na portalu javnih naročil

 • Praktični prikaz objave Obvestila o naročilu

2. DAN

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.00 6. del: Pregledovanje in ocenjevanje ponudb

 • Katera ponudba je dopustna?
 • Kdaj mora naročnik omogočiti dopolnjevanje ponudb?
 • Dokazila v postopku javnega naročanja
 • Odprava računskih napak
 • Zahteva po pojasnjevanju ponudbe

10.00–10.45 7. del: Odločitev o oddaji

 • Vrste odločitev
 • Rok za sprejem odločitev
 • Objava odločitve
 • Zahteva za vpogled

10.45–11.00 Odmor

11.00–11.30 8. del: Vpogled

11.30–12.15 9. del: Preverjanje pogodb na podlagi 67. A člena ZJN-3

 • Obdobje preverjanja
 • Posledice ugotovljenih nepravilnosti
 • Razveza pogodbe

12.15–13.00 Odmor za kosilo

13.00–14.30 10. del: Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročanja

 • Dovoljene spremembe
 • Postopek spremembe
 • Vrednostne omejitve
 • Bistvene spremembe

Predavateljica

 


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400200919. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.