Varno in zdravo na dogodke

Priprava na izvedbo lokalnih volitev 2022

Datum: 4. 10. 2022, 8.30–14.00
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS, Dunajska c. 167, Ljubljana in spletni dogodek
Področje: Zakonodaja
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

V novembru, natančno 20. novembra 2022, bodo v vseh slovenskih občinah potekale redne lokalne volitve, zato je Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., v sodelovanju s priznanima strokovnjakoma s področja volilne zakonodaje in lokalne samouprave pripravil izobraževanja z naslovom Priprava na izvedbo lokalnih volitev 2022 in začetek novega mandata organov občine.

Seminarji so namenjeni praktični izvedbi letošnjih lokalnih volitev in odgovorom na konkretna vprašanja iz prakse. Predavatelja bosta znanje podajala na praktičen način, z navedbo primerov in vzorcev.

Izobraževanja so namenjena:

‒    vsem, ki se bodo potegovali za funkcije v sistemu lokalne samouprave,
‒    pristojnim, ki bodo morali izpeljati volitve (občinske in mestne volilne komisije),
‒    županom in podžupanom,
‒    sekretarjem komisij za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
‒    direktorjem občinskih uprav ter zaposlenim s področja delovanja občinskega sveta in protokola.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.00  Zaključek mandata organov občine in priprava na konstituiranje občinskega sveta in začetek mandata župana:

 • zaključek dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
 • zaključek dela nadzornega odbora
 • kako je urejena konstitutivna seja v poslovniku občinskega sveta
 • priprava konstitutitvne seje sveta in obveznosti občinske uprave pri tem
 • potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana ter posebnosti
 • odločanje o ugovorih na mandate
 • protokol in vodenje konstitutivne seje
 • imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 • nezdružljivost funkcij, ki nastopi takoj po potrditvi mandatov.

Predavateljica: Neža Vodušek, strokovnjakinja za lokalno samoupravo

10.00–10.45 Razprava in odgovori na konkretna vprašanja
        
10.45–11.15  Odmor

11.15–12.00 Novosti v volilni zakonodaji:

 • spremembe Zakona o lokalnih volitvah (ZLV)
 • IS DVK – volilni program za podporo volitvam
 • Odločba o ugotovitvi, da so 100., 101. in 102. člen Zakona o lokalnih volitvah v neskladju z Ustavo
 • Pravilnik o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu
 • navodilo DVK in NIJZ glede COVID19


12.00–13.00 Volilni postopki in delo občinske volilne komisije:

 • imenovanje volilnih komisij v povezavi z GDPR
 • določitev volišč, dostopnih invalidom
 • postopek kandidiranja
 • preizkus list kandidatov in kandidatur v povezavi s spremenjeno zakonodajo
 • volilni imeniki in volilne karte in glasovanje po pošti
 • obveščanje volivcev
 • oblikovanje volilnih odborov in izplačila nagrade za delo
 • usposabljanje predsednikov in članov volilnih odborov
 • predčasno glasovanje
 • glasovanje tujcev na lokalnih volitvah
 • ugotavljanje statistike za potrebe SURS
 • izvedba glasovanja in ugotavljanje volilnih izidov
 • veljavnost glasovnic
 • glasovanje invalidov po pošti

Predavatelj: Gregor Rigler, strokovnjak za izvedbo volilnih postopkov

13.00–14.00 Razprava in odgovori na konkretna vprašanja

Posvet bo potekal izrazito praktično, z navedbo primerov.

Poudarek bo na:

‒    novostih iz volilne in spremljajoče zakonodaje,
‒    konkretnih praktičnih izkušnjah,
‒    opozorilih iz prakse,
‒    odprtih vprašanjih zaključka in pričetka mandata ter volilnih postopkov.

Predavatelja

Neža Vodušek, strokovnjakinja za lokalno samoupravo

Predavateljica Neža Vodušek je univerzitetna diplomirana pravnica s 30-letno prakso na področju lokalne samouprave in lokalnih volitev, ki jo je pridobila z delom v Mestni občini Ljubljana in na Ministrstvu za javno upravo. V svojem poklicnem življenju se je ukvarjala z izobraževanjem organov občine in občinske uprave na področju lokalne samouprave in lokalnih volitev (pristojnosti in način dela župana, občinskega sveta, nadzornega odbora in drugih organov občine, participacija občanov), izobraževanju o pripravi predpisov občine in nomotehniki ter strokovno pomočjo občinam. Ima izjemno bogato prakso sodelovanja z občinami pri praktičnem reševanju problemov. Po upokojitvi nadaljuje z izobraževanjem.


Gregor Rigler, strokovnjak za izvedbo volilnih postopkov

Predavatelj Gregor Rigler je magister upravnih znanosti in strokovnjak za izvedbo volitev in volilnih postopkov. Na volitvah je pričel delati leta 1990, kot član volilnega odbora, nadaljeval kot predsednik volilnega odbora, tajnik komisije volilne enote. Od leta 2006 je tudi tajnik Volilne komisije Mestne občine Ljubljana, hkrati pa od leta 2007 redno sodeluje z Državno volilno komisijo na voliščih Omnia – volitve izven kraja stalnega prebivališča. Sodelovanje v različnih organih na volitvah je garancija za poznavanje vseh segmentov volilne zakonodaje in volilnih postopkov, predvsem pa ima izredno bogat razpon praktičnih rešitev. V prostem času je generalni sekretar Curling zveze Slovenije.

Kotizacija in plačilo

 • 244,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400260918. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Vprašanja za predavatelja nam lahko pošljete vnaprej na naslov seminarji@uradni-list.si najkasneje do 1. oktobra 2022, do 12. ure. Lahko pa jih boste zastavljali na samem seminarju

Spletni seminar bo potekal tudi v živo preko videokonferenčne platforme, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike.
Spletnega seminarja se lahko udeležite preko pametnega telefona ali tablice, vendar zaradi lažjega sodelovanja in pogleda priporočamo dostop preko računalnika.

Prijavite se
AAA Zlata odličnost