Prekrški ponudnikov v postopkih javnega naročanja

Datum: 16. 10. 2019, 9.00–14.30
Lokacija: Uradni list RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) določa, katera ravnanja ponudnikov v postopkih javnega naročanja lahko predstavljajo prekršek. Za prekršek so lahko sankcionirani poleg ponudnika tudi podizvajalci, zato je pravilno, da gospodarski subjekti, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja poznajo vrste prekrškov, kot tudi prekrškovni postopek.

Odvetnica Maja Prebil iz Odvetniške družbe Potočnik Prebil o.p., d.o.o. bo kot izkušena odvetnica, ki stranke zastopa v prekrškovnih postopkih predstavila katera ravnanja ponudnikov so sankcionirana kot prekrški, kako poteka prekrškovni postopek in kakšne sankcije se izrekajo gospodarskim subjektom v prekrškovnem postopku, mag. Zlata Jerman, vodja prekrškovnega oddelka na Državni revizijski komisiji pa bo predstavila aktualno prakso Okrajnega sodišča v Ljubljani s prekrškov s področja javnih naročil.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.30 Vrste prekrškov ponudnikov in podizvajalcev ter prekrškovnih sankcij
(Maja Prebil)

  • Katera ravnanja so prekršek
  • Kakšne sankcije so predpisane
  • Kdaj se ponudnik uvrsti v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami

10.30–10.45 Odmor

10.45–11.45 Prekrškovni postopek
(Maja Prebil)

  • Kako pride do uvedbe prekrškovnega postopka
  • Kaj storijo naročniki, ko zaznajo sum storitve prekrška
  • Katere pravne možnosti imajo ponudniki, da branijo svoj položaj
  • Kako teče prekrškovni postopek

11.45–12.30 Odmor s prigrizkom

12.30–14.30 Praksa Državne revizijske komisije in sodišč v zvezi s prekrški ponudnikov
(mag. Zlata Jerman)

PredavateljiciOdvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o. 

Predavateljica Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S temi pravnimi področji se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja. Je soavtorica Priročnika za javno naročanje in soavtorica komentarja ZPVPJN, ki sta izšla pri Uradnem listu.
Zlata Jerman
Mag. Zlata Jerman, Državna revizijska komisija, Vodja oddelka za prekrškovne zadeve
 

Zlata Jerman je vodja oddelka za prekrškovne zadeve na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, v letu 2016 pa je na pravni fakulteti tudi uspešno zagovarjala magistrsko delo z naslovom Organizacijski vidik centralizacije javnega naročanja. S področjem javnega naročanja se ukvarja že od vsega začetka poklicne poti, najprej v odvetniški pisarni in nato na Ministrstvu za obrambo, od leta 2006 dalje pa je zaposlena na Državni revizijski komisiji, kjer je delo najprej opravljala na področju revizij, nato pa na prekrškovnem področju, katerega je tudi prevzela v vodenje.

Kotizacija in plačilo

244,00 € brez DDV. Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV).  Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.