Predstavitev določb PGU, ki jih morajo poznati naročniki in izvajalci v zvezi z izvajanjem gradbenih del, s praktičnimi primeri

Datum: 13. 4. 2021, 9.00–12.30
Lokacija: spletni seminar
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 288,33 € brez DDV.

O dogodku

Konec decembra 2020 so bile sprejete nove Posebne gradbene uzance (PGU), ki se v gradbenih pogodbah, ki jih sklepajo javni naročniki, uporabljajo vselej, kadar niso izrecno izključene. Dejstvo pa je, da naročniki pogosto ne vedo, kaj izgubijo, če PGU v celoti izključijo, prav tako pa ne vedo, kako ustrezno prilagoditi zgolj posamezne določbe iz uzanc. Seminar je namenjen prikazu posameznih uzanc iz PGU, ki so ključne za izvajanje gradbene pogodbe, ter predstavitvi, zakaj nekaterih uzanc ni smiselno izključevati iz pogodbe. Na seminarju bodo predstavljene tudi alternativne konkretne rešitve v obliki pogodbenih določil za uzance, ki bi jih pogodbeni stranki morda želeli spremeniti.

Seminar s podrobnim praktičnim pregledom novosti, ki jih prinašajo uzance, je namenjen gradbenim izvajalcem, nadzornikom in investitorjem.

Program

9.00–9.20 Kaj urejajo uzance in zakaj so nepogrešljive pri gradbenih pogodbah

9.20–10.15 Kako konkretno uporabiti uzance, ki se nanašajo na ceno in njene spremembe

10.15–11.00 Projektiranje in odprava napak v projektni dokumentaciji: katere uzance uporabiti in kako prilagoditi pogodbene določbe

Uvedba v delo: katere uzance uporabiti in kako prilagoditi pogodbene določbe

11.00–11.15 Odmor

11.15–12.00 Primopredaja in končni obračun: katere uzance uporabiti in kako prilagoditi pogodbene določbe

Pogodbene kazni: katere uzance uporabiti in kako prilagoditi pogodbene določbe

12.00–12.30 Jamčevanje za napake, garancija za izvedena dela, reklamiranje in odprava napak: katere uzance uporabiti in kako prilagoditi pogodbene določbe

Predavateljice

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o 

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju gospodarskega prava ter javnih naročil. S tema pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke v gospodarskih sporih pred sodiščem ter pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika javnih naročil ter gradbenega prava z vidika vseh udeležencev pri gradnji. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je (so)avtorica številnih strokovnih člankov ter publikacij s področja gradbenega prava ter javnega naročanja, med katerimi velja posebej omeniti Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC, Veliki Gradbeno pravni priročnik ter Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi, ki so vsi izšli pri založbi Uradni list.


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o. 

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.


Odvetnica mag. Vesna Sodja

Mag. Vesna Sodja, ustanoviteljica in odvetnica v Odvetniški pisarni Vesna Sodja, d.o.o., je odvetnica specialistka za področje civilnega in gospodarskega prava in ima več kot 20 let izkušenj. Do leta 2009 je delala v gospodarstvu, od tega 12 let na področju inženiringa in gradbeništva, od leta 2009 dalje pa v odvetništvu. Ima bogate izkušnje s področja gradbeništva in na tem področju zastopa predvsem gradbene izvajalce in zasebne naročnike pri reševanju gradbenih sporov, zanje pripravlja pogodbe, jim svetuje, sodeluje pri pogajanjih in dogovarjanjih med izvajalci in naročniki ter izvajalci in podizvajalci.
 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji z udeležbo na seminarju pridobite 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV).  Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Vprašanja za predavateljico nam lahko pošljete vnaprej na naslov seminarji@uradni-list.si najkasneje do 11. aprila 2021, do 12. ure. Lahko pa jih boste zastavljali na samem seminarju.

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike.
Spletnega seminarja se lahko udeležite preko pametnega telefona ali tablice, vendar zaradi lažjega sodelovanja in pogleda priporočamo dostop preko računalnika.

AAA Zlata odličnost