Varno in zdravo na dogodke

Pravni vidiki reševanja pritožb pacientov na praktičnih primerih, kako se pravno pravilno in pravočasno odzivati na njih

Datum: 29. 9. 2021, 9.00–12.00
Lokacija: Spletni seminar
Področje: Drugo
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 150,00 € brez DDV

O dogodku

V času epidemije se je število pacientov in njihovih svojcev, ki iščejo pravno pomoč zelo povečalo. Najpogosteje do pritožb prihaja zaradi neustrezne zdravstvene obravnave, neprijaznega osebja ali pomanjkanja ustreznih informacij glede njihovega zdravstvenega stanja in oskrbe. Pacienti in svojci se svojih pravic na področju zdravstva in socialnega varstva vedno bolj zavedajo in so ozaveščeni, na drugi strani pa izvajalci zdravstvenih in socialnih storitev tudi priznavajo, da ustreznega (pravnega) znanja nimajo in da pogosto niti ne vedo, kako pristopiti pri reševanju kompleksnejših pritožb do pacientov ali upravičencev, še manj kakšne (če sploh) so pravzaprav njihove pravice do pacientov.

Namen dogodka bo na praktičen in pravno razumen način predstaviti načine reševanja sporov v praksi, s poudarkom na pacientovih pravicah in dolžnostih ter pravicah izvajalcev zdravstvenih in socialnih storitev. Obveznost vseh zdravstvenih delavcev je, da si morajo prizadevati odpraviti nezadovoljstvo pacientov, tako da pacientom ponudijo dodatna pojasnila, ali sprejmejo ustrezne ukrepe še med trajanjem zdravstvene obravnave in s tem poskušajo preprečiti dolgotrajne postopke in pravdne postopke zoper njih.

Program

  1. Uvodoma o pacientovih pravicah in dolžnostih
  2. Pravice zdravstvenih in socialnih delavcev pri izvajanju storitev
  3. Kratek pregled obstoječe sodne prakse
  4. Reševanje praktičnih primerov in svetovanje, kako pravilno reševati pritožbe pacientov v izogib dolgotrajnim pravnim postopkom v praksi

Komu je izobraževanje namenjeno

Vodstvenemu kadru v zdravstvenem in socialnem varstvu, zdravnikom, medicinskim sestram in tehnikom, zasebnim izvajalcem zdravstvenih storitev in vsem drugim odgovornim v zdravstvenih in socialnih ustanovah, ki se ukvarjajo z reševanjem pritožb pacientov.

Cilj izobraževanja

Ustrezno usposobiti udeležence izobraževanja, da bi v bodoče pravno ustrezno in čim bolj učinkovito reševali pritožbe, s tem pa preprečili tako stroške organizaciji kot čas namenjen obravnavi pritožb. Zaradi neustreznega poznavanja temeljnih pojmov v zdravstvenem in socialnem varstvu, kot je npr. kaj sploh pomeni neustrezna oskrba, prepoved mučenja, kako ravnati ob številnih očitkih o neprimernem odnosu itd., bomo preko praktičnih primerov poskušali analizirati nekaj sodnih praks in pridobili usmeritve za reševanje pritožb v prihodnje.

Predavateljica

dr. Alenka Oven, direktorica Inštituta za dolgotrajno oskrbo

Je univerzitetno diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti s področja prava socialne varnosti. Kot predavateljica se redno udeležuje strokovnih izobraževanj s področja zdravstva, socialne varnosti in delovnega prava ter je avtorica strokovnih člankov s področja dolgotrajne oskrbe. Od septembra 2018 je višja predavateljica na Univerzi v Novem mestu, Fakulteti za zdravstvene vede na programu 2. stopnje magistrskega študija za področje Pravo (Integrirana zdravstvena in socialna oskrba-Zakonodaja v zdravstvenem in socialnem varstvu). Na 1. stopnji študijske smeri Zdravstvena nega je tudi nosilka predmeta Zdravstvena in socialna zakonodaja.

Svoje strokovno znanje pridobiva kot članica mednarodnih združenj na področju dolgotrajne oskrbe in zdravstva. V Sloveniji je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost, Pravniškega društva Ljubljana, Slovenskega združenja paliativne in hospic oskrbe. Je tudi članica Strateškega sveta za socialno politiko Vlade Republike Slovenije. Ima pridobljen mednarodni certifikat s področja oskrbe starejših Caring for older person, A partnership model (Deakin University, Avstralija) in mednarodni certifikat s področja telemedicine eHealth: Combining Psychology, Technology and Health (Twente University, Nizozemska).

Poleg teoretičnega znanja ima številne praktične izkušnje, vsakodnevno je vpeta v reševanje pritožb pacientov na eni strani, ter vprašanji in prošnjami po pojasnilih s strani izvajalcev zdravstvenih in socialnih zavodov, zato zelo dobro pozna problematiko tega področja in težave, s katerimi se tako pacienti kot izvajalci dnevno soočajo.

 

Kotizacija in plačilo

  • 150,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV).  Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Vprašanja za predavateljici nam lahko pošljete vnaprej na naslov seminarji@uradni-list.si najkasneje do 27. septembra 2021, do 12. ure. Lahko pa jih boste zastavljali na samem seminarju.

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike.
Spletnega seminarja se lahko udeležite preko pametnega telefona ali tablice, vendar zaradi lažjega sodelovanja in pogleda priporočamo dostop preko računalnika.

 

Prijavite se

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno

AAA Zlata odličnost