Varno in zdravo na dogodke

Posli zavarovalnega posredovanja – zavarovalni posrednik kot pomočnik zavarovalca

Datum: 5. 11. 2020, 13.00–16.00
Lokacija: spletni seminar
Področje: Drugo
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 214,00 € brez DDV

O dogodku

Vabimo vas na seminar, na katerem bomo obravnavali najaktualnejša vprašanja, s katerimi se soočajo zavarovalni posredniki pri opravljanju svoje dejavnosti.

V prvem delu seminarja bomo pregledno in poljudno prikazali, katere posle (opravila) je zavarovalni posrednik dolžan opraviti za zavarovalca v fazi priprave na sklenitev zavarovalne pogodbe, v fazi sklepanja zavarovalne pogodbe in po sklenitvi zavarovalne pogodbe. Pojasnili bomo, katere posle je zavarovalni posrednik dolžan za zavarovalca opraviti po samem zakonu in katere posle lahko opravi za zavarovalca na podlagi posebnega dogovora oziroma pooblastila. Opozorili bomo na nekatere posebne dolžnosti zavarovalnega posrednika, na primer, na kaj moramo biti pozorni pri izbiri zavarovalnice in kakšne so dolžnosti zavarovalnega posrednika glede splošnih zavarovalnih pogojev zavarovanja, ki se sklepa.

V drugem delu seminarja bomo obravnavali temeljno dolžnost zavarovalnega posrednika: pripravo ustrezne analize nevarnosti za zavarovalca. Kateri so viri nevarnosti? Kako pristopiti k pripravi analize nevarnosti? Prikazali bomo osnovno usmeritev in podali splošne napotke, ki bodo udeležencem seminarja v pomoč za lažje oblikovanje svojega pristopa k prepoznavanju nevarnosti, katerim je izpostavljen zavarovalec.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen v prvi vrsti zavarovalnim posrednikom:

  • ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja ter želijo dopolniti in nadgraditi svoje znanje o poslih zavarovalnega posredovanja ter pridobiti ustrezno potrdilo o nadaljnjem poklicnem usposabljanju,
  • ki se v praksi soočajo z vprašanjem, kako razumeti vsebino določb o dolžnostih do zavarovalca iz drugega odstavka 551. člena ZZavar-1.

Seminar je namenjen tudi drugim, ki bi se želeli podrobneje seznaniti z veljavno zakonsko ureditvijo vsebine zavarovalnega posredovanja ter obnoviti, poglobiti in posodobiti znanje s tega področja, na primer:

  • delavcem zavarovalnic, pristojnim za poslovanje s posredniki oziroma s pravnimi osebami, skrbnikom ključnih strank;
  • predstavnikom lokalnih skupnosti, podjetij in drugih organizacij, ki poslujejo s posredniki.

Udeleženci seminarja pridobijo potrdilo o poklicnem usposabljanju po Sklepu o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov (Uradni list RS, št. 26/19) v obsegu treh ur poklicnega usposabljanja oziroma štirih pedagoških ur po 45 minut. Vsebina seminarja se nanaša na vsebinski sklop 2 iz prvega odstavka 4. člena navedenega sklepa (Varstvo potrošnikov). Udeležencem spletnega seminarja bomo omogočili preverjanje znanja in izdali potrdilo o uspešno opravljenem preverjanju znanja.

Program

13.00–14.30 Obveznosti zavarovalnega posrednika do zavarovalca po Zakonu o zavarovalništvu in Obligacijskem zakoniku

Predavateljica: Renata Jakopanec Levart

14.30–14.45 Odmor 

14.45–16.15 Analiza nevarnosti

Predavateljica: Leonida Fric

Predavateljici

Renata Jakopanec Levart 
 
Renata Jakopanec Levart je samostojna odvetnica, mediatorka v zavarovalniških sporih in avtorica številnih strokovnih člankov, razprav in predavanj s področja zavarovalnega prava in zavarovalništva. Odlikuje se po tem, da združuje teoretična znanja s praktičnimi izkušnjami. Vrsto let sodeluje v postopku izobraževanja zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov, kot soavtorica učbenika, predavateljica in preizkuševalka znanj, potrebnih za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja, kot odvetnica pa se s področjem zavarovalnega zastopanja in posredovanja aktivno ukvarja v svoji odvetniški praksi.

Leonida Fric 

Leonida Fric ima več kot 40 let delovnih izkušenj na različnih področjih zavarovalne dejavnosti, med drugim kot dolgoletna vodja prodaje zavarovanj za pravne osebe in kot vodja razvoja premoženjskih zavarovanj. Vodila je projekte s področja izobraževalnih programov za različne ciljne skupine zaposlenih v zavarovalni dejavnosti, ves čas pa je bila vključena v projekte s strokovnega zavarovalnega področja v okviru delovnih teles Slovenskega zavarovalnega združenja. Od samega začetka aktivno sodeluje pri projektu izobraževanja za pridobitev licence za zavarovalno zastopanje in posredovanje kot soavtorica učnega gradiva, predavateljica in izpraševalka na izpitih. Aktivno je sodelovala tudi pri pripravi izobraževalnega programa za višješolski študij v programu Ekonomist, smer Zavarovalništvo kot soavtorica učnega gradiva za premoženjska zavarovanja.
 

Kotizacija in plačilo

  • 214,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV).  Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Vprašanja za predavateljici nam lahko pošljete vnaprej na naslov seminarji@uradni-list.si najkasneje do 3. novembra 2020, do 12. ure. Lahko pa jih boste zastavljali na samem seminarju.

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike.
Spletnega seminarja se lahko udeležite preko pametnega telefona ali tablice, vendar zaradi lažjega sodelovanja in pogleda priporočamo dostop preko računalnika.

 

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno

AAA Zlata odličnost