Posebni del KZ-1: Od spolnih deliktov do gospodarskih kaznivih dejanj v teoriji in praksi

Datum: 10. 9. 2019, 9.00–16.00
Datum: 11. 9. 2019, 9.00–12.45
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Zakonodaja
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 240,00 € brez DDV

O dogodku

Slovenija je nujno potrebovala veliko, poglobljeno, sistemsko analizo vseh kazenskopravnih vidikov kataloga inkriminacij. Tako smo po petih letih raziskovanja in vključenosti več kot 50 strokovnjakov dobili prvi znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), pri katerem je sodelovala ekipa strokovnjakov z vseh področij prava. Ob soočanju s temeljnimi izzivi posebnega dela kazenskega prava in različnimi sistemskimi, predvsem teoretičnimi vprašanji (inkluzija, opustitve, sostorilstvo itd.), so se pojavila tudi vprašanja posameznih inkriminacij, tudi v sodni praksi še neobravnavanih.

Svoje zanimive ugotovitve ter pogosto praktično prve analitično utemeljene in sistematične napotke za obravnavo posameznih kaznivih dejanj bodo predstavili na dvodnevnem seminarju, 10. in 11. septembra 2019.

Vsak predavatelj bo en del svoje predstavitve namenil razpravi z udeleženci, zato ne zamudite in ga s svojimi dilemami izzovite tudi vi!

Z udeležbo na seminarju boste pridobili vpogled v teoretično podstat, pojavnost in sodno prakso pri obravnavi posameznih kaznivih dejanj posebnega dela KZ-1. Predstavljeni bodo tudi primerjalnopravni pogled in izkušnje iz drugih držav, s poudarkom na logični sistemski umestitvi posameznih inkriminacij v naš kazenskopravni sistem.«

Program

1. DAN

8.30– 9.00 Registracija udeležencev

9.00 –9.20 Pozdrav urednice založbe UL in predstavitev projekta s strani urednikov

mag. Maja Hostnik Kališek,  Boštjan Koritnik, dr. Katja Filipčič , dr. Damjan Korošec

9.20–9:30 prvi sklop vprašanj udeležencev

9.30–10.00 Temeljni izzivi pri (pre)oblikovanju posebnega dela kazenskega prava v Slovenij

Damjan Korošec, redni profesor, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

10.00–10.30 Kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost

Katja Filipčič, izredna profesorica, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, in dr. Grega Strban, redni profesor in dekan, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

10.30–11.00 Sistem kaznivih dejanj zoper javno zdravje

mag. Boštjan Valenčič, okrožni državni tožilec, Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije

11.00–11.15 Odmor

11.15 – 11.45 Pojem dostojanstva v posebnem delu KZ-1

Jan Stanjko, asistent, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

11.45–12.15 O defektih privolitve pri spolnih deliktih – o potrebi po reformi sistema spolnih kaznivih dejanj

Damjan Korošec, redni profesor, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

12.15–12.45 Inkluzija v posebnem delu KZ-1

Miha Šošić, asistent, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

12.45 – 14.00 Kosilo

14.00–14.30 Prometna kazniva dejanja (323. in 324. člen KZ-1) v teoriji in sodni praksi

Zlatan Dežman, višji sodnik, Okrožno sodišče v Mariboru, izredni profesor, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

14.30 – 15.00 Povzročitev nevarnosti pri gradbeni dejavnosti (315. člen KZ-1)

Petra Plesec, odvetnica, Odvetniška družba Plesec o.p., d.o.o.

15.00–15.30 Kibernetska kazniva dejanja v slovenskem kazenskem pravu

Pika Šarf, mlada raziskovalka, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

15.30–16.00 splošna razprava in vprašanja udeležencev

2. DAN

9.00–9.30 Kazenska odgovornost pravnih oseb – pravni temelji in dileme

Miha Šepec, docent, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

9.30–10.00 Gospodarska kazniva dejanja

Helena Devetak, odvetnica in davčna svetovalka, Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o.

10.00–10.30 Kazniva dejanja zoper konkurenco

Peter Grilc, redni profesor, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

10.30–11.00 Kaznivo dejanje poslovne goljufije (228. člen KZ-1) – značilnosti in posebnosti

Marko Šorli, ustavni sodnik, Ustavno sodišče Republike Slovenije

11.00–11.15 Odmor

11.15–11.45 Goljufija na škodo Evropske unije

Urban Vrtačnik, odvetnik in ustanovni partner, Odvetniška pisarna Vrtačnik d.o.o.

11.45–12.15 Zloraba notranjih informacij

mag. Andrej Ferlinc, vrhovni državni tožilec svétnik, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

12.15–12.45 splošna razprava in vprašanja udeležence 

Kotizacija in plačilo

Redna kotizacija

  • 240,00 € brez DDV
  • 20% popust za zgodnjo prijavo. Velja za prijave do 5.8.2019

Kotizacija za kupce Velikega znanstvenega komentarja - posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1)

  • 180 € brez DDV
  • 20% popust za zgodnjo prijavo. Velja za prijave do 5.8.2019

Kotizacija za študente

  • 40€ brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400200919. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

  • po telefonu pri Nuši Skobir, tel. št. 01/200 18 38
  • po e-pošti: nusa.skobir@uradni-list.si

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Prijavite se

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno