Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

Datum: 25. 9. 2019, 9.00–14.00
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Gradnje
Izobraževanje s kreditnimi točkami, področje: Gradnje
Število kreditnih točk: 3 točke
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 268,92 € brez DDV.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji z udeležbo na seminarju pridobite 3 kreditne točke iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

O dogodku

Skoraj leto dni je minilo od pričetka uporabe novega Gradbenega zakona (GZ). Na podlagi novega GZ so bili sprejeti številni podzakonski akti, med drugim tudi Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Dobro poznavanje podzakonskih aktov je pomembno za pravilno uporabo GZ, saj morajo udeleženci gradnje vedeti, katere so njihove obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekt. GZ določene obveznosti opredeljuje le za določene vrste objektov, zato je pomembno, da znajo udeleženci gradnje objekt, ki je predmet gradnje uvrstiti v pravilno kategorijo.

Na seminarju bosta izkušeni odvetnici Maja Prebil in mag. Maja Koršič Potočnik iz Odvetniške družbe Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. predstavili vsebino Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov podali praktične nasvete pri razlagi posameznih pojmov, ki so urejeni v okviru posameznega podzakonskega akta.

Program

8.30– 9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.30 Splošno o pogodbi o projektiranju

- obveznosti po GZ in ZAID

- kadrovske zahteve

10.30–10.45 Odmor

10.45–11.45 Priporočljive določbe pri pogodbi o projektiranju

11.45–12.15 odmor

12.15–14.00 Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

Predavateljica

Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.

 Kotizacija in plačilo

  • 244,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400170519. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.