Varno in zdravo na dogodke

Podelitev koncesij v praksi

Datum: 1. 12. 2021, 9.00–12.00
Lokacija: Spletni seminar
Področje: Drugo
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 144,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 254,48 € brez DDV.

O dogodku

Izkušnje s podelitvami koncesij po ZNKP v praksi

Sodelovanje javnega sektorja s sredstvi/vložki zasebnega sektorja bo v prihodnosti vedno bolj potrebno, saj finančna perspektiva znižuje mejo za sofinanciranje. Ko se javni naročnik odloča za prihodnje koncesijsko razmerje, mora proučiti pravna, ekonomska in tehnična vprašanja za učinkovito izvedbo razmerja.

Zakon o podeljevanju koncesijskih pogodb je eden izmed zakonov, ki ureja podeljevanje koncesij. Pri podeljevanju koncesij morajo biti koncedenti pozorni na samo vsebino predmeta koncesije, tako zaradi izbire pravega zakona kot zaradi pravilne določitve pogojev, merila ter predvsem vsebine koncesijske pogodbe.

Na seminarju bodo prikazane zakonske obveznosti na primeru podelitve koncesije, pri čemer je poudarek na vprašanjih, ki jih zakon neposredno ne ureja, vendar so ključna za podelitev koncesije, ne zgolj s pravnega vidika, pač pa tudi z ekonomsko tehničnega vidika.

Na seminarju se bodo udeleženci seznanili z izzivi pri podeljevanju koncesij, ob tem bodo opozorjeni na pogoste napake/pomanjkljivosti pri podeljevanju koncesij v praksi. Prikazani bodo praktični izzivi, ki sta jih bila predavatelja deležna v postopkih podelitve koncesij za izgradnjo vrtca, izgradnjo čistilne naprave, prevzem odpadkov in drugo.

 • Kateri zakon sploh uporabiti?
  • Razmejevanje med uporabo ZJN-3, ZGJS, ZJZP in ZNKP
 • Kako se določi predmet koncesije in kaj je pri tem treba upoštevati?
 • Kdaj gre za koncesijo gradnje?
 • Kaj ni koncesija?
 • Kako se izračuna ocenjena vrednost in na kaj je treba pri tem paziti?
 • Študija upravičenosti – kaj in kako naj se obravnava?
 • Koncesijska dokumentacija – vsebina, zakonske omejitve in dolžnosti koncedenta.
 • Koncesijska pogodba – kaj naj bo vključeno v pogodbo, bistvene sestavine, sprememba pogodbe.
 • Pravno varstvo.

Komu je seminar namenjen

 • osebam, ki sodelujejo pri izvajanju investicijskih projektov ter javnih služb,
 • osebam, ki želijo sofinancirati investicijske projekte in osebam, ki se zavedajo, da bodo morali zaradi znižanja meje sofinanciranja za realizacijo projektov poiskati vire financiranja na zasebnem sektorju.

Predavatelja

Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., je strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in z osmimi leti delovanja v okviru svetovalnega podjetja ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij.
Aljoša Trtnik, univ. dipl. ekon., ima večletne izkušnje iz davčnega svetovanja v vodilnih mednarodnih svetovalnih družbah. Sodeloval je pri finančnem in poslovnem vodenju večjih javnih zavodov, kjer je pridobil znanja in izkušnje glede uvajanja novih poslovnih procesov, prijav na razpise in črpanja sredstev EU ter izvajanja večjih investicijskih projektov.

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV).  Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Vprašanja za predavateljici nam lahko pošljete vnaprej na naslov seminarji@uradni-list.si najkasneje do 29. novembra 2021, do 12. ure. Lahko pa jih boste zastavljali na samem seminarju.

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike.
Spletnega seminarja se lahko udeležite preko pametnega telefona ali tablice, vendar zaradi lažjega sodelovanja in pogleda priporočamo dostop preko računalnika.

 

Prijavite se
AAA Zlata odličnost