Varno in zdravo na dogodke

Odpoved pogodbe o zaposlitvi skozi oči pravnika, detektiva in psihologa

Datum: 14. 5. 2019, 9.00–14.30
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Zakonodaja
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 315,60 € brez DDV.

O dogodku

V današnjih razmerah postaja odpoved pogodbe o zaposlitvi vse bolj množičen pojav, zato je to čedalje pogostejša tema tudi v poslovnem in zasebnem življenju ter eno najpomembnejših vprašanj delovnopravne zakonodaje. Pri odpovedi pogodbe pa ni pomemben samo pravni vidik, pomembno je tudi, kdaj in kako z odpuščenih delavcem komuniciramo ter ali predvsem pri izredni odpovedi razpolagamo z zadostnimi zakonitimi dokazi?

Odpoved pogodbe ne sme biti hipna odločitev, pri odpovedi je potrebno pot dobro tlakovati in tako kot pri šahu, misliti na vsaj dve potezi naprej! Da se boste to naučili, se nam pridružite na seminarju, na katerem vam bodo pravnik, detektiv in psiholog podali svoje praktične izkušnje.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–12.00 Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi v praksi

 • Poudarek bo na odprtih vprašanjih iz prakse, na katera niti zakonodaja ne daje odgovora
 • Novejša sodna praksa na področju odpovedi

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik

12.00–12.30 Odmor

12.30–13.30 Vloga, pristojnosti in praktične izkušnje detektiva pri odpovedovanju pogodbe o zaposlitvi

 • Kontrola bolniške odsotnosti
 • Kontrola potnih stroškov
 • Ugotavljanje spoštovanja konkurenčne prepovedi
 • Preizkus alkoholiziranosti
 • Vročanje vabil in odpovedi

Predavatelj: Igor Tomič

13.30–14.30 Pomen komunikacije med vodstvom in delavci pri odpovedovanju pogodbe o zaposlitvi

 • Zakaj je slaba novica, slaba novica?
 • Priprava na sporočanje slabe novice
 • 3 vrste reakcij na slabo novico
 • Omejevanje škode po slabi novici

Predavatelj: Matic Kadliček

Predavatelji

mag. Nina Scortegagna Kavčnik,

vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja Svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja, kot so: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. Trenutno je članica pogajalske skupine na delodajalski strani za spremembo delovno-pravne zakonodaje.


Matic Kadliček,

univ. dipl. psih., je strokovnjak s področja razvoja kadrov v gospodarstvu ter je med prvimi nosilci certifikata EuroPSY za organizacijsko psihologijo, ki ga izdaja Evropsko združenje psiholoških društev (EFPA). Podjetjem, vodstvom in vodjem svetuje, jih izobražuje ter izdeluje in vpeljuje orodja za uspešno vodenje in razvoj zaposlenih s področja »mehkih« veščin, psihološkega ocenjevanja, (timskega) coachinga, načrtovanja nasledstev, napredovanj in premestitev, diagnostike delovnih okolij (delovno zadovoljstvo, zavzetost, klima, kultura, energija, pripadnost in vrednote), mentoriranja ter »on-boardinga«. Trenutno služi drugi mandat kot predsednik Sekcije za psihologijo dela in organizacij v Društvu psihologov Slovenije (DPS), je eden izmed ustanovnih članov Slovenskega coaching združenja (SCZ) ter je član delovne skupine za pripravo Zakona o psihološki dejavnosti. Aktiven je tudi kot mentor študijske in supervizirane prakse bodočih in sveže diplomiranih psihologov.
 
Igor Tomič,

detektiv, ki sez detektivsko dejavnostjo ukvarja že skoraj 10 let. Sprva je delo opravljal v okviru večje detektivske agencije, od leta 2008 pa dejavnost opravlja samostojno. Najprej je zaključil Fakulteto za varnostne vede UM, kasneje še Pravno fakulteto UM. Je član upravnega odbora Detektivske zbornice RS in član komisije za strokoven nadzor nad člani Detektivske zbornice RS. Je eden izmed ustanoviteljev Korporativno varnostnega konzorcija, katerega glavni namen je združevanje poslovnih subjektov, ki izvajajo dejavnosti na trgu za obvladovanje različnih varnostnih tveganj in ozaveščanje z navedenimi tveganji.

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400140519. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

 

AAA Zlata odličnost