Varno in zdravo na dogodke

Oddaja ponudbe na Hrvaškem po novem ZJN

Datum: 10. 4. 2017, 8.30–15.00
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Z dnem 1. 1. 2017 velja nov Zakon o javnem naročanju (ZJN), ki v dosedanji postopek oddaje javnega naročila vnaša veliko novosti.
Na seminarju bodo predstavljene ključne novosti novega hrvaškega zakona s praktičnimi napotki in opozorili, pri katerih institutih bo potrebno v prihodnje posvečati še posebno pozornost. Hkrati bo na seminarju prikazana vsa relevantna praksa Državne revizijske komisije za kontrolo postopkov oddaje javnih naročil v zvezi z novim ZJN.

O predavateljih

 • Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., direktorica podjetja Bonorum d. o. o. je specialistka za javno naročanje. Bila je dolgoletna pravna svetovalka na Državni revizijski komisiji. Sodelovala je v mednarodnem projektu v Republiki Hrvaški »Utrjevanje sposobnosti Državne komisije za nadzor postopkov javnega naročanja«. Področje javnih naročil v Republiki Hrvaški ji je dobro poznano, saj sodeluje s slovenskimi ponudniki pri pripravi ponudb in uveljavitvi pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Je avtorica večih strokovnih člankov in predavateljica.
 • Miljenko Cvitanović, univ. dipl. prav., je strokovnjak na področju javnih naročil v Republiki Hrvaški. Bil je dolgoletni svetovalec Državne komisije za nadzor postopkov javnega naročanja in je trener za javna naročila po 15. členu Pravilnika o izobrazbi na področju javnih naročil. Je izkušen predavatelj s področja javnega naročanja, trenutno pa je zaposlen kot svetovalec v hrvaškem Saboru.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.30 Splošne določbe

 • Načela javnega naročanja
 • Mejne vrednosti za uporabo in objave
 • Izjeme od uporabe zakona
 • Pravila za sporočanje
 • Objave in transparentnost
 • Elektronska oddaja ponudbe

Predavatelj: Miljenko Cvitanović

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.00 Oblikovanje zahtev in pogojev

 • razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti po novem
 • dokazovanje sposobnosti (za tuje ponudnike)

Predavateljica: Milena Basta Trtnik

12.00–12.45 Kosilo

12.45–14.15 Ocenjevanje in izbor ponudb

 • ESPD obrazec
 • merila za razvrščanje ponudb
 • dopolnitev in pojasnjevanje ponudb
 • odprava računske napake
 • neobičajno nizka ponudba
 • odločitev o oddaji javnega naročila in vpogled v ponudbeno dokumentacijo sodelovanje z drugimi gospodarskimi subjekti

Predavatelj: Miljenko Cvitanović

14.15–15.00 Vrste postopkov, njihove lastnosti, roki za pripravo ponudbe

Predavateljica: Milena Basta Trtnik

Vprašanja in odgovori

Kotizacija in plačilo

Kotizacija za seminar za posameznega udeleženca znaša 244,00 € brez DDV.

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767, (znesek kotizacije + DDV).
Sklic: 00 3400100417. Plačilo je pogoj za udeležbo.

Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa. Račun izstavimo po opravljeni storitvi. V ceno so vključeni: seminarsko gradivo, pogostitev med odmori in potrdilo o udeležbi.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Prijava na seminar

 • po e-pošti: seminarji@uradni-list.si
 • z elektronsko prijavnico
 • po pošti: Uradni list RS, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
 • po faksu: 01/425 14 18

Odjava

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost