Oblikovanje in optimizacija procesov

Datum: 3. 2. 2020, 9.00–14.30
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Drugo
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Za vsako organizacijo je zelo pomembno, kako izvaja poslovne procese, saj so ti lahko npr. časovno, kadrovsko, stroškovno učinkoviti ali pa tudi ne. Zaradi večje obvladljivosti in preglednosti se poslovni procesi oblikujejo (modelirajo, popišejo) na različne načine in z različnimi orodji.

V naslednjem koraku se spremlja učinkovitost izvajanja procesov. Na podlagi rezultatov in ugotovitev se procesi optimizirajo, saj je le tako mogoče skrajšati čas izvajanja procesov, odpraviti odvečne aktivnosti in ozka grla, znižati stroške in bolje izkoristiti vire ter povečati produktivnost.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen vsem, ki želijo izboljšati svoje poslovanje oz. poslovanje organizacije v kateri delajo.

Program

9.00–10.30 

 • kaj je poslovni proces
 • kako se lotiti oblikovanja (modeliranja, popisa) poslovnih procesov
 • na katere pasti moramo biti pri modeliranju poslovnih procesov pozorni

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.15

 • analiza učinkovitosti poslovnih procesov
 • informatizacija poslovnih procesov

12.15–12.45 Odmor

12.45–14.30

 • optimizacija poslovnih procesov (zakaj se je lotevamo, katera so pričakovanja)
 • optimizacija poslovnega procesa – vaja

Cilj seminarja je z delavnico prikazati priložnosti in izzive, ki jih prinaša oblikovanje oziroma optimiziranje procesov.

Udeleženci seminarja bodo pridobili:

 • znanje, kako ustrezno oblikovati poslovni proces in spremljati njegovo učinkovitost,
 • informacije, kako začeti s posodabljanjem procesa,
 • praktične napotke, na katere pasti je treba biti še posebej pozoren pri oblikovanju in prenovi procesov.

Predavatelj

 

mag. Mirko Stopar 

Mag. Mirko Stopar je magister znanosti s kadrovsko izobraževalnega področja. Na svoji poklicni je bil najprej analitik, nato pa je poklicno pot nadaljeval kot pripravljavec in izvajalec sistemskih rešitev na področju organizacije in kadrov, optimizacije in informatizacije procesov, upravljanja tveganj ter revitalizacije poslovanja. Več kot 10 let je delo opravljal na najzahtevnejših položajnih delovnih mestih v organih državne uprave. Od 2010 dalje je ocenjevalec za PRSPO (Priznanje RS za poslovno odličnost) po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management). Na Ministrstvu za zdravje je zaposlen od aprila 2017 dalje.

Kotizacija in plačilo

 • 244,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev
 • 15-odstotni popust za naročnike storitve UL info tok

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.