Novi ZPVPJN-B

Datum: 18. 12. 2017, 9.00–15.30
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 201,00 € brez DDV

O dogodku

V Uradnem listu RS, št. 60/2017 dne 27. 10. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN-B). ZPVPJN-B se začne uporabljati že 26. 11. 2017, zato smo za vas pripravili strokoven seminar, na katerem nam bodo vrhunsko priznani strokovnjaki na področju pravnega varstva v postopkih javnega naročanja ter člani državne revizijske komisije, skupaj s predstavniki zakonodajalca, Ministrstva za javno upravo, predstavili bistvene spremembe zakona.

Cilj predlaganega zakona je zagotoviti usklajenost ureditve pravnega varstva zoper kršitve v postopkih javnega naročanja z zakoni, ki urejajo javno naročanje, zlasti z Zakonom o javnem naročanju in še večjo učinkovitost pravnega varstva zoper kršitve v postopkih javnega naročanja.

Predavatelji

Bistvene novosti novega ZPVPJN-B, bodo 18. 12. 2017 predstavljene na strokovnem seminarju, na katerem bodo sodelovali predstavniki Ministrtva za javno upravo (MJU) in Državne revizijske komisije (DKOM).

Program

9.00–10.00

 • Uvod v pravno varstvo
 • Evropski pravni okvir
 • Nacionalni pravni okvir
 • Temeljna načela
 • Bistvene novosti

10.00–10.15 Odmor

10.15–11.45

 • Predrevizijski postopek
 • Revizijski postopek
 • Pritožbeni postopek (pregled)

11.45–12.30 Odmor za kosilo

12.30–13.15 Pomembnejši instituti pravnega varstva skozi prakso DKOM (aktivna legitimacija, opozorilo na kršitve, vpogled v dokumentacijo, stroški postopka…), spremembe po ZPVPJN-B

13.15–14.00

 • Neveljavnost pogodb
 • Sodna praksa Sodišča EU pri javnih naročilih

14.00–14.15 Odmor

14.15–15.00 Prekrški v pravu javnega naročanja

15.00–15.30 Razprava

Kotizacija in plačilo

201,00 € brez DDV. Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400181117. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.