Kontroling za ne-kontrolerje

Datum: 25. 10. 2017, 8.30–15.30
Datum: 26. 10. 2017,
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Drugo
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

S kontrolingom se danes srečujemo v vseh poslovnih funkcijah, tako v profitnih kot neprofitnih organizacijah in v javni upravi. Kontrolinga ne povezujemo samo z osebo kontrolerja, ampak z vodenjem in vodstvom. Kot manager v podjetju, vodja ali pomočnik vodje oddelka, specialist ali analitik, finančnik, računovodja ali zaposleni v upravi podjetja nenehno potrebujete nova znanja na področju kontrolinga in nadgradnjo svojih kompetenc. Mogoče ste do sedaj imeli le občasne stike s kontrolingom, vodstvenimi nalogami in računovodstvom, ali pa jih sploh ni bilo. Dejstvo je, da so prednosti in koristi kontrolinga v porastu, zato zaposleni vedno bolj želijo spoznati kontroling, kaj to je in kakšne koristi prinaša.

Da boste v prihodnje bolj kompetentni tudi na področju kontrolinga, vas vabimo, da se nam pridružite na seminarju Kontroling za ne-kontrolerje.

Na seminarju boste izvedeli, kaj je bistvo kontrolinga in njegovo terminologijo, kakšna je vloga kontrolerja, spoznali nekatera orodja in metode kontrolinga v praksi ter pridobili relevantno znanje za takojšno uporabo v praksi.

Program

Vsebina seminarja:

  • pomen kontrolinga in vloga kontrolerja kot poslovnega partnerja managementa
  • strukturirano sodelovanje med posameznimi oddelki in kontrolingom
  • prepoznavanje soodvisnosti, prekrivanja in sodelovanja med računovodstvom in kontrolingom
  • temeljne naloge, pristojnosti in odgovornosti kontrolerjev (controllers/management accountants)
  • osnove stroškovnega računovodstva (stroškovna mesta, profitni centri, vrste stroškov, interne cene, »ključi« za razporeditev stroškov)
  • managerski poslovni izid, ustvarjanje načrtovanega dobička in vloga kontrolinga
  • kako uporabljati plan, mesečna poročila, analizo odmikov in napovedi kot pomembna orodja za upravljanje poslovanja
  • nekatera orodja in metode kontrolinga ter kdaj in kako jih uporabiti v praksi
  • pomen in pomembnost ključnih kazalcev poslovanja (KPI)

Urnik

8.00–8.30 Registracija udeležencev

8.30–10.30 Predavanja

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.45 Predavanja

12.45–13.15 Odmor

13.15–15.30 Predavanja

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen vsem, ki se s kontrolingom ne ukvarjajo neposredno, torej »ne-finančnim zaposlenim«, managerjem, vodjem in analitikom različnih oddelkov v podjetjih. Namenjen pa je tudi računovodjem in finančnikom, ki želijo narediti prve konkretne korake v področje kontrolinga in še niso imeli posebnih izobraževanj s tega področja.

O predavateljici

Dragica Erčulj, vodja Šole kontrolinga in svetovalka z diplomo kontrolerja, ima dolgoletno prakso na področju uvajanja strategije, kontrolinga in celovite podpore poslovanju podjetja; izvaja delavnice, treninge, coaching za vodstveni kader v podjetjih. Je ustanoviteljica in predsednica Društva kontrolerjev ICV Slovenija, ICV regionalni manager za JV Evropo in članica Internationaler Group of Controlling. Šola kontrolinga v Sloveniji deluje že od leta 1995 in je partner priznane Controller Akademie iz Nemčije.

Kotizacija in plačilo

Kotizacija za seminar za posameznega udeleženca znaša 244,00 € brez DDV.

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767, (znesek kotizacije + DDV).
Sklic: 00 34000251017. Plačilo je pogoj za udeležbo.

Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa. Račun izstavimo po opravljeni storitvi. V ceno so vključeni: seminarsko gradivo, pogostitev med odmori in potrdilo o udeležbi.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.