Varno in zdravo na dogodke

Kako voditi uspešen letni pogovor

Datum: 12. 9. 2017, 8.30–15.00
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS,
Dunajska cesta 167, Ljubljana
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 182,00 € brez DDV

O dogodku

Letni pogovori burijo duhove. Še vedno se postavlja vprašanje, ali jih izvajati ali ne. Tista podjetja, ki to resno počnejo, pravijo »da«, saj so rezultati izjemno pozitivni. Vsi vemo, da se je z zaposlenimi potrebno ukvarjati, res pa je, da ne samo enkrat na leto, ampak ves čas. Eden od pripomočkov za boljše, uspešnejše ravnanje s sodelavci je prav izvedba letnega pogovora. Ni nujno, da mu rečemo po starem »letni«, lahko je razvojni pogovor, motivacijski pogovor, pogovor o ugotavljanju delovne uspešnosti ali pa samo pogovor s sodelavcem o skupnih ciljih in nalogah. Namen letnega pogovora je jasen – vplivanje na uspešnost poslovnega subjekta, kar pa lahko dosežemo samo tako, da povečujemo uspešnost vsakega posameznega člana kolektiva.

Čas, ki ga vodje namenite sodelavcem, prava mera empatije, jasna komunikacija in ustrezno motiviranje se izražajo v večjem zadovoljstvu zaposlenih, večji zavzetosti za delo in večji pripadnosti. Ena od Gallupovih raziskav je pokazala, da je v Sloveniji zavzetih 15 % zaposlenih, ti so gonilo motivacije in razvoja organizacije. Kar 70 % zaposlenih je nezavzetih zaposlenih, ki v svoje delo sicer vlagajo čas, ne pa tudi energije, za njih je značilna odtujenost. Alarmantno pa je, da je preostalih 15 %  aktivno nezavzetih, zanje je značilno nezadovoljstvo z delom, ki ga aktivno izražajo. Teh 85 % je razlog, da čas namenite svojim sodelavcem in uporabite orodja, ki so vam na voljo – strukturirane pogovore z zaposlenimi, ki so potrebni in nujni.  

Cilji, ki naj bi jih dosegli s seminarjem, so različni: pridobiti znanje o pripravi in izvedbi letnega pogovora, o uporabi ustreznih tehnik komuniciranja pri tem opravilu, o pravilnem določanju ciljev, pa tudi o načinih vodenja, delegiranja, organizaciji sestankov ter uporabi coachinga v te namene.

Komu je seminar namenjen

Izobraževanje je namenjeno vodjem na katerikoli organizacijski ravni, vodjem, ki vodijo in ocenjujejo svoje sodelavce.
Pri seminarju povezujemo in prepletamo različne učne metode: metodo predavanja, metodo dela v manjših skupinah, metodo igre vlog, metodo individualnega dela in metodo razprave.

Predavateljica

  • Metka Lampe, poslovna trenerka z diplomo profesionalnega coacha, z dolgoletnimi izkušnjami pri vodenju podjetij, profitnih centrov in zaposlenih. Članica Slovenskega Coaching združenja, pogodbena  trenerka in coachinja družbe NetExpat iz Bruslja.

Program seminarja

Uvod
– upravljanje delovne uspešnosti
– kaj je letni pogovor, kakšne so prednosti izvedbe letnega pogovora
– pristop k uvajanju letnih pogovorov

Priprava na izvedbo letnih pogovorov
– priprava vodstva – določanje strateških ciljev
– priprava vodij – določanje operativnih ciljev
– priprava načrta pogovora
– priprava sodelavcev

Komunikacijske veščine
– metode in tehnike komunikacije
– komunikacija s problematičnimi sodelavci
– pravilnost zastavljanja vprašanj – uporaba coachinga pri vodenju

Potek letnega pogovora
– ocenjevanje uspešnosti pri preteklem delu
– dogovor o prihodnjih ciljih
– dogovor o usposabljanjih in izobraževanjih
– dogovor o razvoju kariere
– priprava poročila, analiza pogovora

Nadaljnje aktivnosti
– spremljanje sodelavcev
– preverjanje ciljev
– vloga vodje projekta
– napake ocenjevalcev

Vodenje
– vodenje samega sebe (samocoaching) – upravljanje s časom
– vodenje sodelavcev – naloge vodij, načini vodenja
– delegiranje nalog
– organizacija sestankov

8.00–8.30 Registracija udeležencev

8.30–10.15 Predavanja

10.15–10.30 Odmor

10.30–12.15 Predavanja

12.15–12.45 Odmor

12.45–15.00 Predavanja

Kotizacija in plačilo

Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 182,00 € brez DDV. Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767, (znesek kotizacije + DDV).

Sklic: 00 3400120917

Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa. Račun izstavimo po opravljeni storitvi.

V ceno so vključeni: seminarsko gradivo, pogostitev med odmori in potrdilo o udeležbi.

Slušatelji poleg gradiva prejmejo še »priročnik za uspešno izvedbo letnih razgovorov« in ostale dokumente za lažje spremljanje sodelavcev in izvedbo letnih razgovorov.

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost
|