Kako se izogniti negativnim posledicam drobljenja javnih naročil

Datum: 8. 5. 2019, 9.00–14.45
Lokacija: Uradni list RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 312,68 € brez DDV.

O dogodku

Naročnik javnega naročila ne sme razdeliti oziroma ga oblikovati v več javnih naročil, da bi se izognili uporabi zakona o javnem naročanju. Gre za temeljno pravilo, ki ga morajo naročniki spoštovati pri naročanju blaga, storitev in gradnje.

V praksi prepoved drobljenja naročnikom povzroča veliko težav, saj se naročniki pogosto znajdejo v stiski, ko ne vedo, katera naročila je potrebno šteti za istovrstna in jih upoštevati pri ocenjeni vrednosti naročila. Prekrškovni postopki, v okviru katerih se naročnikom očita drobljenje so vedno pogostejši- Odvetnici Maja Prebil in mag. Maja Koršič Potočnik iz Odvetniške družbe Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. bosta na podlagi svojih izkušenj, ki jih imata s svetovanjem naročnikom pri pripravi javnih naročil in zagovarjanjem obdolženih naročnikov v okviru prekrškovnih postopkov poskušali v okviru seminarja predstaviti glavne kriterije, ki so naročnikom v pomoč pri določanju ocenjene vrednosti in odgovorili na odprte dileme glede istovrstnosti posameznih naročil, mag. Zlata Jerman iz Državne revizijske komisije pa bo predstavila prekrškovni postopek.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.30 DROBLJENJE

 • Kaj je drobljenje?
 • Istovrstnost naročil?
 • Kriteriji istovrstvnosti?
 • Kdaj naročniku ni potrebno spoštovati istovrstnosti?
 • Nadzor nad drobljenjem

10.30–10.45 Odmor

10.45–11.30 Primeri istovrstnih naročil

11.30–12.15 KAKO SE IZOGNITI DROBLJENJU (primeri dobre prakse) 

 • Oblikovanje dokumentacije v zvezi z javnim naročilom
 • Vrste objav
 • Definiranje sklopov
 • Izbira postopka
 • Planiranje
 • Ocenjena vrednost

12.15–12.45 Odmor za malico

12.45–14.15 NEGATIVNE POSLEDICE DROBLJENJA

 • Civilnopravne in kazenskopravne posledice drobljenja
 • Prekrškovna odgovornost za drobitev javnih naročil
 • Prekrškovni postopek in sankcije v primeru drobljenja

14.15–14.45 Vprašanja

PredavateljiciOdvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o. 

Predavateljica Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S temi pravnimi področji se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja. Je soavtorica Priročnika za javno naročanje in soavtorica komentarja ZPVPJN, ki sta izšla pri Uradnem listu.
Zlata Jerman
Mag. Zlata Jerman, Državna revizijska komisija
 
Zlata Jerman na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil kot pooblaščena uradna oseba vodi in odloča v prekrških s področja javnega naročanja. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, v letu 2016 pa je na pravni fakulteti tudi uspešno zagovarjala magistrsko delo z naslovom Organizacijski vidik centralizacije javnega naročanja. S področjem javnega naročanja se ukvarja že od vsega začetka poklicne poti, najprej v odvetniški pisarni in nato na Ministrstvu za obrambo, od leta 2006 dalje pa je zaposlena na Državni revizijski komisiji. 
 

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV).

Sklic: 00 3400080519. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Prijavite se