Javna naročila v zdravstvu v koraku s časom

Datum: 10. 10. 2019, 9.00–15.00
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: brezplačno

O dogodku

Brezplačni seminar!

Javna naročila so področje, ki se nenehno spreminja. Javni naročniki prevečkrat mislijo, da jim veljavna zakonodaja s področja javnih naročil onemogoča, da bi v postopkih javnega naročila sledili napredkom na področju razvoja tehnologije, novejšim izsledkom raziskav in odkritij. Z dobrim poznavanjem Zakona o javnem naročanju, predvsem pa željo po spremembi in napredku, lahko tudi javni naročniki sledijo razvoju tehnologije in naročajo blago oz. storitve, ki so napredne in prilagojene potrebam današnjega časa.

Predavanje Javna naročila v zdravstvu v koraku s časom je namenjeno vsem vpletenim v sistem javnih naročil v zdravstvu.

Na predavanju bomo izvedli praktično delavnico, ki jo bo vodila odvetnica Maja Prebil iz Odvetniške pisarne Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., na kateri bomo v skupinah reševali konkretne primere iz prakse in poskušali na ta način osvojiti največ znanja s področja javnih naročil. Glede na to, da v postopkih javnega naročanja sodeluje več akterjev, bo delavnica zasnovana na način, da bodo v skupinah udeleženci medsebojno aktivno sodelovali in na ta način medsebojno izmenjavali izkušnje, znanje in ideje, ter se naučili, kateri so načini, da tudi javni naročniki v zdravstvu sledijo razvoju znanosti in tehnologije. Predavanje bo s svojim znanjem in izkušnjami nadgradila Nataša Briški, ki bo predstavila tehnike komuniciranja, ki naročnikom pomagajo pri komuniciranju s posameznimi akterji v postopkih javnega naročanja (člani strokovne komisije, predstavniki ponudnikov, novinarji ipd.).

Predavateljici

  • odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.

  • Nataša Briški, novinarka, urednica portala Metina lista

Program

8.30 – 9.00: Sprejem in registracija udeležencev ter določitev v skupino

9.00 – 10.30: Praktična delavnica po skupinah na temo meril za izbor in (strokovnih) pogojev predmeta javnega naročila pod strokovnim vodenjem odvetnice Maje Prebil

10.30 – 10.45: Odmor

10.45. – 12: 15: Predavanje odvetnice Maje Prebil

  • Dopustnost in načini komuniciranja v fazi javnega naročila

  • Oblikovanje zahtev in meril razpisne dokumentacije

  • Pregledovanje in ocenjevanje ponudb

  • Dopustnost testiranja izdelkov v luči varstva pacientovih pravic

  • Priporočljive pogodbene določbe pri okvirnem sporazumu

12.15 – 13.00 Odmor s kosilom

13.00 – 14.00 Razprava

14.00 – 15.00 Predavanje Nataše Briški, tehnike komuniciranja

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.