Izvajanje gradbenih projektov po uveljavitvi novega gradbenega trojčka

Datum: 5. 10. 2018, 8.30–15.30
Lokacija: Uradni list RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Gradnje
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 312,68 € brez DDV.

O dogodku

1. 6. 2018 je začel veljati nov gradbeni trojček in sicer Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ki nadomešča Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) ter ZUreP-1. Gre za prvo bistveno prenovo gradbene zakonodaje po osamosvojitvi, zaradi česar bodo spremembe imele konkreten vpliv tudi na izvajanje gradbenih projektov pri javnih naročilih.

Po novem Gradbenem zakonu je vloga investitorja okrepljena, poudarjene pa so tudi njegove obveznosti. Ker so določbe gradbenega trojčka praviloma kogentne narave, investitorji svojih obveznosti praviloma ne bodo mogli več v tako veliki meri prenašati na izvajalce oziroma druge udeležence pri gradnji. Močno okrepljena je tudi vloga ter posledično dolžnosti nadzora, strožje pa so tudi določbe o odgovornosti projektanta.

Nova gradbena zakonodaja terja spremembe tako pri izvedbi javnih naročil gradnje, projektiranja in nadzora, kakor tudi pri vodenju investicij, in sicer na strani javnih naročnikov, kakor tudi ponudnikov. Zaradi novih pogojev za izvajanje dejavnosti gradnje, projektiranja in nadzora bo okrepljena tudi vloga konkurenčnih ponudnikov, ki imajo možnost, da kakšnega od konkurentov izločijo iz postopkov javnega naročanja, javni naročniki pa morajo paziti, da se z razpisno dokumentacijo izognejo morebitnim neljubim situacijam.

Vse to in mnogo več bo obdelano na seminarju »Izvajanje gradbenih projektov po uveljavitvi novega gradbenega trojčka«.

Program

 8.30–9.00 Registracija udeležencev

 9.00–10.45 Glavne spremembe, ki jih prinaša gradbeni trojček, ki so pomembne z vidika javnega naročanja

10.45–11.00 Odmor za kavo

11.00–12.00 Dolžnosti javnega naročnika po novem ter kaj spremembe pomenijo za javna naročila

12.00–13.00 Dolžnosti izvajalca po novem ter kaj spremembe pomenijo za javna naročila

13.00–13.45 Odmor za kosilo

13.45–14.45 Dolžnosti projektanta in izvajalca po novem  ter kaj spremembe pomenijo za javna naročila

14.45–15.30 Kakšna naj bo vsebina gradbene, projektantske pogodbe ter pogodbe o nadzoru po novem

Predavateljici

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica v Ljubljani in specialistka na področju gospodarskega prava in javnih naročil. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri pravdah ter vlaganju revizijskih zahtevkov. Njena največja strast je gradbeno pravo ter FIDIC pogodbe. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC ter Priročnik za javno naročanje, katerega soavtorica je.


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Predavateljica Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S temi pravnimi področji se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja. Je soavtorica Priročnika za javno naročanje in soavtorica komentarja ZPVPJN, ki sta izšla pri Uradnem listu.

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400051018. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno