Dnevi prakse javnih naročil
Strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja

Datum: 2. 4. 2020, 9.00–14.30
Datum: 3. 4. 2020, 9.00–17.00
Lokacija: Thermana park Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 385,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 453,68 € brez DDV.

O dogodku

Letošnji Dnevi prakse javnih naročil bodo v znamenju sprememb, ki so se zgodile na področju javnega naročanja. Prišlo je do spremembe Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), Ustavno sodišče je sprejelo odločbo, ki je začasno uredila uporabo posameznih določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

V praksi so se pojavljali številni zapleti pri izvajanju postopkov javnega naročanja, ki so prinesli novo prakso Državne revizijske komisije.

Rdeča nit letošnjih dnevov prakse javnih naročil je uporaba vseh novosti v praksi.

Strokovni in izkušeni predavatelji bodo udeležencem predstavili, kako novosti vplivajo na uporabo pravil javnega naročanja z vidika naročnikov ter ponudnikov ter kako so novosti spremenile prakso javnih naročil.

Velik poudarek bo na primerih iz praks in na vprašanjih udeležencev ter reševanju konkretnih dilem, s katerimi so se ti srečali pri izvajanju svojih delovnih nalog.

Tako bo med drugim predstavljeno:

 • kaj je prinesla odločba Ustavnega sodišča naročnikom pri pripravi razpisne dokumentacije in ponudnikom pri oddaji ponudb,
 • kako je Državna revizijska komisija s svojo prakso vplivala na način dokazovanja nekaznovanosti,
 • kaj prinaša uvedba upravnega spora na področju pravnega varstva v postopkih javnega naročanja,
 • kateri so najpogostejši prekrški naročnikov,
 • kaj lahko storijo naročniki in ponudniki pri zagotavljanju spoštovanja delovno pravne, davčne in socialne zakonodaje.

Pomemben poudarek bo na načinu nastopanja gospodarskih subjektov, ki imajo ustanovljeno podružnico, pojasnili bomo razliko med podizvajalcem, gospodarskim subjektom, na kapacitete katerega se ponudnik lahko sklicuje in podali navodila, kako pripraviti ponudbo v teh primerih, pojasnili bomo tudi ali imajo naročniki pravico omejevati dostop do javnih naročil ponudnikom iz tretjih držav.

Posebna sekcija bo namenjena pogodbeni fazi javnega naročila, in sicer bodo predstavljene konkretne pogodbene klavzule, ki se razlikujejo glede na javno naročilo storitev, blaga in gradenj ter institut kritnega kupa, z nasveti, kako pravilno izvajati kritni nakup.

Na področju pravnega varstva bomo pojasnili, kako se štejejo roki za vložitev zahtevka za revizijo, s poudarkom na primerih, ko se zahtevek za revizijo vlaga zoper razpisno dokumentacijo, naročnik pa objavlja odgovore in pojasnila.

Komu je dogodek namenjen

 • ponudnikom v postopkih javnega naročanja,
 • naročnikom v postopkih javnega naročanja,
 • strokovnjakom, ki so odgovorni za pripravo ponudb oziroma za vodenje postopkov javnega naročanja,
 • članom strokovnih komisij pri naročnikih,
 • strokovnjakom, ki se ukvarjajo z vodenjem in načrtovanjem investicij,
 • odvetnikom, ki zastopajo stranke v sporih, ki izvirajo iz postopkov javnega naročanja pred sodišči,
 • pravnim svetovalcem, ki svetujejo strankam v postopkih javnega naročanja,
 • vsem drugim, ki aktivno in po strokovni plati pripomorejo k razvoju prakse javnega naročanja v Republiki Sloveniji.

Več o dogodku in prijava

Več o programu in urniku kongresa si lahko ogledate na spletni strani dogodka: 
https://praksajn.uradni-list.si/ 

Kotizacija in plačilo