Varno in zdravo na dogodke

Dnevi prakse javnih naročil
Strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja

Datum: 13. 3. 2019, 9.00–18.00
Datum: 14. 3. 2019, 9.00–14.10
Lokacija: Thermana park Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 385,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 453,68 € brez DDV.

O dogodku

Letošnji Dnevi prakse javnih naročil bodo v znamenju številnih sprememb, ki so se zgodile na področju javnega naročanja ali pri področni zakonodaji, ki vpliva tudi na javno naročanje. V preteklem letu 2018 se je začela uporabljati novela ZJN-3A s spremembami predvsem na področju storitev, ki so delovno intenzivne. Veliko težav je naročnikom in ponudnikom prinesla spremenjena praksa Državne revizijske komisije na področju nekaznovanosti, ki je znatno otežila fazo pregledovanja ponudb in tudi podaljšala postopek oddaje javnega naročila. Spremembe na področju javnih naročil pa vsebuje tudi nova gradbena zakonodaja, saj so javni naročniki dolžni spoštovati spremembe, ki jih je prinesel nov Gradbeni zakon, zlasti gospodarskim subjektom na področju kadrovskih pogojev in pogojev za opravljanje poklicne dejavnosti.

Rdeča nit letošnjih Dnevov prakse javnih naročil je uporaba vseh novosti v praksi. Strokovni in izkušeni predavatelji bodo udeležencem predstavili, kako novosti vplivajo na uporabo pravil javnega naročanja z vidika naročnikov ter ponudnikov, ter kaj so in bodo novosti pomenile za prakso javnih naročil. Velik poudarek bo dan primerom iz prakse ter vprašanjem udeležencev ter reševanju konkretnih dilem, s katerimi so se ti srečali pri izvajanju svojih delovnih nalog.

Pogledali bomo, kaj je v praksi prinesla novela ZJN-3A, poskušali bomo najti rešitev za preverjanje nekaznovanosti ponudnikov ter pogledali, katere prakse Državne revizijske komisije so pomembne za ponudnike in naročnike, saj predstavljajo novo oziroma drugačno interpretacijo posameznih določb ZJN-3.

Po nekaj letih zatišja se je ponovno pojavila težava pri plačevanju podizvajalcev, zato bomo preverili, kaj smo se v preteklih letih naučili o neposrednih plačilih podizvajalcem ter kaj morajo naročniki in zlasti podizvajalci vedeti o neposrednih plačilih.

Tako bo med drugim predstavljeno, katere so bistvene novosti zadnjega leta, ki so kakorkoli povezane s pravom javnih naročil, kako jih najbolj učinkovito vključiti v izvajanje javnih naročil, kako prilagoditi razpisne dokumentacije ter ravnanje ponudnikov pri oddaji ponudb, da bo povsem skladno z vsemi novosti ter katere so največje dileme, ki jih novosti s seboj prinašajo, vključno z odgovori nanje.

Posebna sekcija bo namenjena pripravi razpisne dokumentacije. Ponudnike bomo opozorili na pasti razpisne dokumentacije, ki imajo lahko zanje izključujoč pomen, predstavili pa bomo tudi, kakšen bi moral biti naročnikov sistem za elektronsko oddajo ponudb. Pomemben poudarek bo tudi na pogodbeni fazi izvajanja javnega naročila, kakšne so možnosti ponudnikov, kadar naročnik krši okvirni sporazum, ter kakšen pomen imajo ponudbeni predračun in tehnične specifikacije pri različnih cenovnih klavzulah.

Ker so pomemben del javnih naročil tudi pogajanja, bomo samostojno sekcijo namenili veščinam pogajanja, kjer se bodo ponudniki in naročniki seznanili s tehnikami pogajanja, prisotnimi v poslovnem okolju.

Komu je dogodek namenjen

  • ponudnikom v postopkih javnega naročanja,
  • naročnikom v postopkih javnega naročanja,
  • strokovnjakom, ki so odgovorni za pripravo ponudb oziroma za vodenje postopkov javnega naročanja,
  • članom strokovnih komisij pri naročnikih,
  • strokovnjakom, ki se ukvarjajo z vodenjem in načrtovanjem investicij,
  • odvetnikom, ki zastopajo stranke v sporih, ki izvirajo iz postopkov javnega naročanja pred sodišči,
  • pravnim svetovalcem, ki svetujejo strankam v postopkih javnega naročanja,
  • vsem drugim, ki aktivno in po strokovni plati pripomorejo k razvoju prakse javnega naročanja v Republiki Sloveniji.

Več o dogodku in prijava

Več o programu in urniku kongresa si lahko ogledate na spletni strani dogodka: 
https://praksajn.uradni-list.si/ 

Kotizacija in plačilo

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti