Brezplačni seminar
PRIMARNO ZDRAVSTVO
Kdo ima koristi od obstoječe ureditve in katere mehanizme ponuja tistim, ki si dejansko želijo sprememb

Datum: 19. 6. 2019, 13.30–16.00
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Drugo
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: brezplačno

O dogodku

Na primarnem zdravstvu stoji ali pade celotni nacionalni zdravstveni sistem. V Sloveniji se v zadnjem času sooča s preobremenjenimi družinskimi zdravniki in z neizpolnjenimi pričakovanji pacientov. Slednje najbolj prizadeneta časovna in krajevna nedostopnost osnovnih zdravstvenih storitev. Rešitev pričakujemo od Ministrstva za zdravje, ki je odgovorno za pripravo celovite zdravstvene reforme. Svojo vlogo pri tem ima tudi vlada kot končni arbiter pri spornih vprašanjih iz Splošnega letnega dogovora v zdravstvu. Kljub vsem naporom politike pa se zdi, da rešitve še ni na vidiku.

V okviru dogodka bomo preko analize obstoječe pravne ureditve najprej odgovorili na vprašanje, komu v resnici koristi trenutno stanje zdravstvenega sistema. Nato si bomo ogledali, katere mehanizme imajo v obstoječi zdravstveni ureditvi že na voljo tisti, ki si dejansko želijo sprememb.

Samo na dan dogodka lahko udeleženci koristite 15 % popust na knjigo Zdravstveno pravo.

Komu je seminar namenjen?

Dogodek bo ponudil konkretne odgovore na pereča vprašanja naslednjih skupin:

1. pacienti, njihovi pravni zastopniki in pooblaščenci bodo izvedeli, ali lahko do zdravstvenih storitev pridejo tudi v samoplačniških ambulantah in ali lahko za opravljene storitve zahtevajo povračilo stroškov od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS);
2. zdravstveni delavci, njihovi sindikati in zbornice bodo dobili odgovore o smiselnosti obračunavanja zdravstvenih storitev glede na glavarinske količnike in o tem, ali Splošni dogovor v zdravstvu lahko zdravnikom prepove odkloniti sprejem novih zavarovanih oseb;
3. izvajalce zdravstvene dejavnosti in njihova združenja bomo seznanili, ali jih zavezujejo odločitve vlade glede spornih arbitražnih vprašanj iz Splošnega dogovora v zdravstvu ali pa lahko boljše pogodbene pogoje uveljavljajo pred sodišči;
4. zdravstvenim zavarovalnicam, ki so nosilke dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bomo ponudili odgovor, ali so izvajalcem zdravstvene dejavnosti dolžne plačati vse opravljene zdravstvene storitve, tudi kadar se ZZZS s Splošnim dogovorom v zdravstvu zaveže le k plačilu vnaprej dogovorjenega števila zdravstvenih storitev;
5. lokalnim skupnostim bomo predstavili, kako lahko manjkajoče zmogljivosti v javni zdravstveni mreži zapolnijo s podeljevanjem koncesij za opravljanje javne zdravstvene službe,
6. Ministrstvo za zdravje pa bo izvedelo, kako odgovoriti na potencialno spremenjena razmerja med akterji v zdravstvu tudi v času, ko se zdi, da za celovito zdravstveno reformo še ni prave politične volje.

Program

13.30–14.00 Prihod in registracija udeležencev

14.00–15.30 Predavanje

15.30–16.00 Vprašanja udeležencev

 

Predavateljica

Doc. dr. Katja Triller Vrtovec

Katja Triller Vrtovec se je po zaključenem študiju prava na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2002 kot sodniška pripravnica zaposlila na Višjem sodišču v Ljubljani. V letu 2004 je opravila pravniški državni izpit. V letih 2004 do 2010 je bila zaposlena kot višja pravosodna svetovalka na upravnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, v letih od 2010 do 2017 pa kot svetovalka Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Od leta 2017 je zaposlena kot sekretarka v Zakonodajno-pravni službi Državnega zbora, kjer sodeluje v zakonodajnih postopkih sprejemanja zakonov na zdravstvenem področju. Leta 2003 je zaključila magistrski študij zdravstvenega prava (LL. M.) na Inštitutu za zdravstveno pravo in politiko Univerze v Houstonu (Združene države Amerike). Leta 2008 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno obranila doktorsko disertacijo z naslovom Etični vidiki patentiranja zarodnih matičnih celic. V letih med 2013 in 2018 je bila izvoljena v naziv znanstvene sodelavke na Katedri za sodno medicino in medicinsko deontologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2019 je bila izvoljena v naziv docentke za področje Javna uprava in upravno pravo na Evropski pravni fakulteti Nove Univerze.

Dodatne informacije

Skrajni rok za morebitno (pisno) odpoved je 3 dni pred seminarjem. V primeru neudeležbe brez predhodne odpovedi organizator prijavitelju zaračuna 20 EUR in DDV. Organizator zaračuna stroške neudeležbe le v primeru, da prijavitelj ni preklical prijave na seminar, vsaj tri dni pred izvedbo.

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno