Brez težav skozi objave na Portalu javnih naročil

Datum: 20. 11. 2017, 11.30–16.30
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 201,00 € brez DDV

O dogodku

Zakon o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) in prenovljeni Portal javnih naročil sta nam prinesla, kar nekaj sprememb. Nekatere spremembe so zahtevne in obsežne, druge drobne in na prvi pogled nebistvene, čeprav nam v praksi pogosto vzamejo kar nekaj časa.

Program

Prenovljeni Portal javnih naročil zagotavlja:

 • prenos podatkov med objavami,
 • dostop do vseh objav o javnem naročilu z enim klikom,
 • vročitev odločitve o oddaji naročila,
 • objavo obvestil v zvezi z naročilom, pogodb in njihovih dodatkov ter seznama evidenčnih naročil,
 • delo v skupinah, nadomeščanje sodelavcev oziroma razdelitev nalog v zvezi z objavami med naročniki, ki so pristopili k skupnem javnem naročanju,
 • pripravo, izpolnjevanje, tiskanje in pregled eESPD,
 • izvajanje pomožne nabavne dejavnosti v okviru objavljanja na portalu in
 • druge funkcionalnosti, pomembne za naročnike in ponudnike.

  Portal tako pomembno prispeva k zmanjšanju administrativnih bremen za naročnike ter večji učinkovitosti in transparentnosti javnega naročanja. Nepoznavanje funkcionalnosti portala javnih naročil in možnosti, ki jih ponuja, pa lahko postopek javnega naročanja zaplete, namesto da bi elektronsko javno naročanje postopek poenostavilo in skrajšalo.

  Na seminarju bodo zato predstavljane novosti prenovljenega Portala javnih naročil in z njimi povezane določbe Zakona o javnem naročanju, s poudarkom na:

 • obveznostih naročnika v zvezi z objavami v postopku javnega naročanja in po njem, vključno z odločitvami o priznanju sposobnosti, prostovoljnim obvestilom za predhodno transparentnost, pogodbami in zagotavljanjem transparentnosti glede izvajanja okvirnih sporazumov;
 • pravilni uporabi obrazcev in navedbi podatkov v obrazcih;
 • možnih načinih organizacije dela v povezavi z različnimi ravnimi uporabniških pravic, uporabniškimi skupinami, skupnim javnim naročanjem in okvirnimi sporazumi;
 • pripravi, pregledu in dopolnjevanju pomanjkljivo izpolnjenih eESPD.

  Udeleženci pa bodo lahko pridobili odgovore tudi na morebitna druga vprašanja v zvezi z objavami in postopki javnega naročanja.

  Urnik

  11.30–12.00 Prihod in registracija udeležencev
  12.00–14.00 Predavanje
  14.00–14.30 Odmor
  14.30–16.30 Predavanje 

  Komu je seminar namenjen

  Seminar je namenjen naročnikom, ki vodijo postopke javnega naročanja po zakonu, zaradi česar morajo na Portalu zagotavljati raznovrstne objave v zvezi z naročilom.

  Predavateljica

  Maja Marinček, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje

  Kotizacija in plačilo

  Kotizacija za seminar za posameznega udeleženca znaša 201,00 € brez DDV.

  Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767, (znesek kotizacije + DDV).
  Sklic: 00 34000241017. Plačilo je pogoj za udeležbo.

  Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa. Račun izstavimo po opravljeni storitvi. V ceno so vključeni: seminarsko gradivo, pogostitev med odmori in potrdilo o udeležbi.

  Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

  Dodatne informacije

  Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

AAA Zlata odličnost