Agrarne skupnosti – živa praksa 21. stoletja
Brezplačen seminar

Datum: 16. 3. 2017, 13.30–15.30
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Drugo
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: brezplačno

Upravljanje s premoženjem, dedovanje in statusna organiziranost

O dogodku

Predavatelj, pravni strokovnjak, predvsem s področja kmetijskega prava, s strokovnim ugledom in praktičnimi izkušnjami bo s primeri predstavil in izpostavil poseben način upravljanja in razpolaganja s skupno lastnino članov agrarne skupnosti, kot ga predvideva Zakon o agrarnih skupnostih. Ta lastnina je bila v zadnjih dvajsetih letih v praksi pogosto »mrtva«, lastniku pa je ostala zgolj »gola« lastninska pravica (nuda proprietas). Pojasnjena bodo tudi vprašanja statusne organiziranosti agrarne skupnosti kot posebne oblike družbe civilnega prava, ki ni samo premoženjska (lastniška) skupnost, ampak bistveno več, in ureditev posebnega postopka za dedovanje dela zapuščine člana na skupnem premoženju članov po načelu »enega dediča«, vključno z aktualno sodno prakso s tega področja.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen predvsem sodnikom, notarjem, odvetnikom, zaposlenim na upravnih enotah in občinah, agrarnim skupnostim, pravni stroki in študentom prava ter strokovnjakom s področja agrarnih skupnosti.

Urnik seminarja

13.30–14.00 Prihod in registracija udeležencev

14.00–15.00 Predavanje

15.00–15.30 Vprašanja udeležencev

O predavatelju

Andrej Hafner je univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Med drugim je vodil tudi delovno skupino pravnih strokovnjakov, ki je pripravila nov sistemski Zakon o agrarnih skupnostih. Redno objavlja strokovne in znanstvene članke v pravni literaturi in zbornikih ter sodeluje na slovenskih in mednarodnih pravnih konferencah.