8. Kongres javnega naročanja

Datum: 12. 9. 2019, 9.00–18.30
Datum: 13. 9. 2019, 9.00–14.30
Lokacija: GH Bernardin Portorož, dvorana Emerald
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 385,00 € brez DDV

Letošnji kongres bo namenjen spremembam, ki jih na področje javnih naročil prinašata nova zakonodaja ter praksa Državne revizijske komisije in Sodišča EU. Naročnike in ponudnike bomo po sklopih opozorili na najpogostejše napake pri javnih naročilih.

Podali bomo nasvete, kako pravilno izpolniti obrazec ESPD, ter odgovorili na vprašanja, kot so: kaj pomeni neresnična izjava ponudnika, ali imajo ponudniki pri potrjevanju referenc kakšne pravice, naročniki pa dolžnosti, ali je sofinanciranje javnih naročil iz kohezijskih sredstev priložnost ali ovira. Predstavili bomo prve izkušnje iz prakse pri izvajanju dinamičnega nabavnega sistema ter svetovali o priporočljivih pogodbenih klavzulah pri pogodbi, sklenjeni po okvirnem sporazumu.

Vsa ta in številna druga vprašanja bodo uvrščena na letošnji Kongres javnega naročanja, ki bo, kakor je to že običajno, praktično naravnan. Namesto brezplodnih debat bomo udeležence spodbujali k zastavljanju konkretnih vprašanj, katerim bo posvečenega precej časa v okviru vsake sekcije. Namen dogodka je namreč v tem, da udeleženci dobijo odgovore na svoja praktična vprašanja, in ne zgolj to, da so opozorjeni na težave, ki jih praksa javnih naročil prinaša s sabo. Predavatelji bodo faze izvedbe javnega naročila povezovali s pogodbeno fazo izvedbe javnega naročila, kar je nujno potrebno za uspešno izvedbo javnega naročila, ki se ne konča s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, temveč šele z uspešno izvedbo pogodbe o javnem naročilu.

Dogodek je namenjen vsem predstavnikom naročnikov in ponudnikov, ki prihajajo v stik z javnimi naročili bodisi pri pripravi tehničnega ali pravnega dela dokumentacije, pri pripravi ponudb ali pri koordinaciji izvedbenega dela javnih naročil, ter tudi pravnim svetovalcem, odvetnikom, sodnikom, ki se ukvarjajo z javnimi naročili pri svojem pravnem delu.

Program

 

1. DAN

09:00–09:15 Uvodni nagovor

09:15–09:50  Kakšne spremembe na področju javnih naročil se nam obetajo v prihodnje?

09:50–10:25  Vse kar morajo naročniki in ponudniki vedeti o novem sistemu eRevizija

10:25–11:00  Vse o kvoti 30 % pogodbene vrednosti iz 95. člena ZJN-3

11:00–11:30  Razprava z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj

11:30–12:00  Odmor

12:00–12:35  Potrjevanje referenc – zahteva ali pravica?

12:35–13:10  Konkreten način pravilnega izpolnjevanja ESPD-ja

13:10–13:45  Dajanje neresničnih izjav ponudnikov

13:45–14:15  Razprava z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj

14:15–15:30  Kosilo

    15:30–16:05  Vse o pogajanjih pri javnih naročilih

    16:05–17:05  Kdaj javnemu naročniku ni treba izvesti javnega naročila?

    17:05–17:30  Odmor

    17:30–17:45  Razprava z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj

    17:45–18:30  Delavnica, kako komunicirati z vsemi akterji v javnih naročilih

21:00  Večerni dogodek

 

    2. DAN

     09:00–09:35  Aktualna praksa Državne revizijske komisije

     09:35–10:10  Najnovejša praksa sodišča EU s področja javnih naročil

     10:10–10:45  Najpogostejše napake pri javnih naročilih, razdeljenih na sklope

     10:45–11:15  Razprava z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj

     11:15–11:45  Odmor

     11:45–12:20  Dinamični nabavni sistem – prve izkušnje v praksi s prednostmi in slabostmi

     12:20–12:55  Sofinanciranje javnih naročil iz kohezijskih sredstev – priložnost ali ovira?

     12:55–13:30  Priporočljive pogodbene klavzule pri pogodbi sklenjeni po okvirnem sporazumu

     13:30–14:15  Razprava z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj

     14:15–14:30  Zaključek in zahvala udeležencem

 

Za več informacij o programu in prijavi obiščite spletno stran dogodka: https://kjn.uradni-list.si/

Prijavite se