Varno in zdravo na dogodke

11. Kongres javnega naročanja

Datum: 8. 9. 2022, 9.00–18.00
Datum: 9. 9. 2022, 9.00–14.30
Lokacija: GH Bernardin, Portorož
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 457,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 674,14 € brez DDV.

11. strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja

O dogodku

Tudi javno naročanje so, tako kot še mnoga druga področja, zaznamovala povišanja cen in s tem povezana vprašanja ponudnikov in naročnikov. Na letošnjem kongresu javnega naročanja bo zato to rdeča nit dogodka. Povišanje cen namreč ne odpirajo samo vprašanj v zvezi s pravico ponudnikov do povišanja cen ter pravico naročnikov, da le to priznajo ali zavrnejo, temveč tudi vprašanja dopustnosti pravnih okvirov za dogovore med pogodbenima strankama, tehniko in načine izvajanja javnih naročil v novi realnosti, vprašanje možnosti upoštevanja spremenjenih okoliščin, vrste postopkov, ki ostanejo naročnikom po morebitno neuspešno izvedenih javnih naročilih, ipd…

Letošnji kongres bo odprl tudi praktična vprašanja, kot so ali ima katerakoli pogodbena stranka pravico odstopiti od pogodbe ali umakniti ponudbo ter sankcije, ki so s tem povezane. Odprli bomo tudi temo novih prekrškov s področja javnega naročanja ter nove prakse Državne revizijske komisije.

Program

9.00–9.05 Uvodni pozdrav – Direktor Denis Stroligo

9.05–9.15 Predstavitev programa in dogodka – mag. Maja Koršič Potočnik

9.15–9.50 Obligacijsko pravni vidik povišanja pogodbenih cen v fazi izvajanja pogodbe

9.50–10.35 Poviševanje cen pri javnih naročilih – vse, kar morajo vedeti naročniki in izvajalci

10.35–11.00 Pomen in načini določitve ocenjene vrednosti ter omejitve, ki jih to prinaša ter razlika z zagotovljenimi sredstvi

11.00–11.30 Razprava z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj

11.30–12.00 Odmor

12.00–12.35 Veljavnost ponudbe in njen pomen

12.35–13.10 Zanimivejša praksa/ugotovitve v sporih med naročniki in ponudniki

13.10–13.45 Vse omejitve in specifike izvedbe konkurenčnega postopka s pogajanji ter konkurenčnega dialoga po b) točki prvega odstavka

13.45–14.15 Razprava z možnostjo zastavljanja konkretnih vprašanj

14.15–15.30 Kosilo

15.30–16.05 Sodbe Upravnega sodišča po 39.a členu ZPVPJN

16.05–16.40 Kaj so vnaprej predvidene spremembe po 95. členu ZJN-3 in ali jih je treba upoštevati v ocenjeni vrednosti?

16.40–17.00 Predstavitev odločbe Ustavnega sodišča RS v zvezi z novelo ZJN-3A

21.00 Večerni dogodek – Koncert Klemen Slakonja & Small band

 

Obiščite spletno stran dogodka: https://kjn.uradni-list.si/

 

 

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno

AAA Zlata odličnost