Varno in zdravo na dogodke

Strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC

Dodatna kvalifikacija
Potek dodatne kvalifikacije: 3. 2. 2020, 8.00 – 16.15
4. 2. 2020, 8.00 – 16.15
10. 2. 2020, 8.00 – 16.15
11. 2. 2020, 8.00 – 16.45
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS,
Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Dodatna kvalifikacija
Izobraževanje s kreditnimi točkami, področje: gradnje
Število kreditnih točk: 5 točk
Organizator: Uradni list RS
Vpisnina in šolnina s prvim pristopom k izpitu: 1.976,00 € brez DDV

Pooblaščeni in nadzorni inženirji z udeležbo na izobraževanju pridobite 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Z dodatno poklicno kvalifikacijo boste dopolnili usposobljenost na določenem strokovnem področju.

Dodatna poklicna kvalifikacija poteka po javno veljavnih formalnih izobraževalnih/študijskih programih. Vključuje premišljeno izbrane tematike in sodobne tehnološke pristope, ki sledijo trendom in zahtevam trga na področju izvajanja projektov po pogodbah FIDIC.

Na strokovnem usposabljanju boste podrobno spoznali:

 • celotno delovanje in izvajanje projektov po pogodbah FIDIC, od pravic in obveznosti izvajalca, naročnika in inženirja, postavljanja pravilnih zahtevkov, predlaganja sprememb do pravilnega odločanja o zahtevkih in reševanja,
 • uporabo vseh posebnosti pogodb FIDIC glede na slovensko gradbeno zakonodajo,
 • ravnanje v nepredvidenih okoliščinah, pri dodatnih delih ali povečanih količinah izvedbe del,
 • vodenje gradbenega projekta po RDEČI in RUMENI knjigi FIDIC.

Po zaključenem 32-urnem programu kandidati lahko pristopite k izpitu, če ste izpolnili pogoj, to je 75-odstotno udeležbo na predavanjih.

Način zaključnega preverjanja znanja:

 • pisno preverjanja znanja – elektronsko,
 • ustni zagovor pred tričlansko komisijo.

Za ocenjevanje in preverjanje doseganja učnih izidov programa je odgovorna tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom določi izvajalec usposabljanja.

Kaj pridobite z dodatno kvalifikacijo:

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmete potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo gradbenih pogodb FIDIC, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16).

Za vse imetnike potrdila bomo pripravili tudi podpisno značko, ki jo boste lahko uporabljali v vaših podpisih, CV-ju in drugih osebnih predstavitvah kot izkazovanje usposobljenosti.

 

Pogoji za vključitev na dodatno kvalifikacijo:

 • dokončana najmanj višja strokovna izobrazba, smer gradbeništvo, strojništvo, elektrotehnika, ekonomija ali pravo,
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju gradbeništva, ekonomije, strojništva, elektrotehnika ali prava.
Izjava o delovnih izkušnjahIzjava o delovnih izkušnjah [PDF | 182 Kb]

Način in oblike izvajanja usposabljanja:

 • predavanja,
 • vaje pod strokovnim vodstvom predavatelja,
 • delavnice.

 

 

Na usposabljanju bodo z vami najkompetentnejši predavatelji na tem področju:

Mag. Vekoslav Korošec

Mag. Vekoslav Korošec

predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije

Mag. Vekoslav Korošec, univ. dipl. inž. el., deluje na področju svetovalnega inženiringa že več kot 40 let. Bil je prvi predsednik Združenja za svetovalni inženiring (ZSI) in NACES (National Association of Consulting Engineers of Slovenia). Že 23 let deluje v strokovnih telesih obeh mednarodnih organizacij FIDIC in EFCA, kjer je zasedal pomembne funkcije. Sodeloval je pri pripravi evropskih smernic (standard EN 16310) za inženirske storitve. Od leta 2008 predava na seminarjih FIDIC, ki jih organizira Združenje za svetovalni inženiring (ZSI) pri Gospodarski zbornici Slovenije. Je pooblaščeni inženir, uvrščen na seznam pooblaščenih presojevalcev. Sodeloval je pri reševanju sporov pri nekaterih infrastrukturnih projektih, sofinanciranih iz kohezije v obdobju 2007 do 2014.


Jože Lun

Jože Lun

gradbeni inženir

Od prve zaposlitve, leta 1974, je sodeloval pri projektiranju avtocestnega omrežja in plinovodov v Republiki Sloveniji. V letih 1985 do 1991 se je usmeril na področje kalkulacij in sodeloval pri pripravi številnih ponudb za objekte nizkih gradenj, izkušnje pa je pridobival tudi v tujini, v Iraku, Alžiriji, ZR Nemčiji, Franciji in Maleziji. V družbi SCT d.d. se je postopoma usposobil za funkcijo skrbnika pogodb (Contracts Administrator) in se do leta 2010 aktivno izobraževal na področju uporabe FIDIC dokumentov. Do leta 2011 je v družbi SCT d.d. vodil službo za pripravo in reševanje zahtevkov, poleg tega pa je deloval tudi v ZSI pri GZS, kot član strokovne skupine za pripravo slovenskega prevoda publikacij FIDIC 1999. Od leta 1995 dalje, je pogosto predaval na internih izobraževanjih v okviru družbe SCT d.d. in na strokovnih srečanjih organiziranih v okviru sejmov MEGRA v Gornji Radgoni, zadnja leta pa redno sodeluje kot predavatelj na seminarjih in v sklopu Akademije gradbenih investicij (AGI), ki jih organizira ZSI pri GZS, sodeluje pa tudi v programih izobraževanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij, ki jih pripravlja Uradni list RS.


Mag. Maja Koršič Potočnik

Mag. Maja Koršič Potočnik

Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik iz Odvetniške družbe Potočnik in Prebil o. p., d. o. o. je odvetnica specialistka na področju javnih naročil in gospodarskega prava. S tem pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika kakor tudi s teoretičnega v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil tako z vidika vlagateljev kakor tudi naročnikov. Redno se ukvarja s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja in soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list Republike Slovenije. Trenutno sodeluje pri pripravi priročnika za uporabo ZJN-3, je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list Republike Slovenije izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC.


Mag. Vesna Sodja

Mag. Vesna Sodja

Odvetniška pisarna Vesna Sodja

Mag. Vesna Sodja, ustanoviteljica in odvetnica v Odvetniški pisarni Vesna Sodja d. o. o., je odvetnica specialistka za področje civilnega in gospodarskega prava in ima več kot 20 let izkušenj. Do leta 2009 je delala v gospodarstvu, od tega 12 let na področju inženiringa in gradbeništva, od leta 2009 dalje pa v odvetništvu. Ima bogate izkušnje s področja gradbeništva in na tem področju zastopa predvsem gradbene izvajalce in zasebne naročnike pri reševanju gradbenih sporov, zanje pripravlja pogodbe, jim svetuje, sodeluje pri pogajanjih in dogovarjanjih med izvajalci in naročniki ter izvajalci in podizvajalci.


Maja Prebil

Maja Prebil

Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o. p., d. o. o. in je specializirana za področje prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.


Petja Plauštajner

Petja Plauštajner

Odvetniška pisarna Plauštajner

Petja Plauštajner je odvetnica v butični družinski odvetniški pisarni Plauštajner iz Ljubljane, kjer se že več kot 15 let večinoma ukvarja z gospodarskim in civilnim pravom. V svoji praksi se posveča tudi mednarodnemu gospodarskemu in investicijskemu pravu (pogodbe FIDIC) ter mednarodni arbitraži. Stranke zastopa tako pred domačimi sodišči kot tudi pred tribunali tujih arbitraž. Redno pa se iz evropskega prava izobražuje na Evropski pravni akademiji iz Triera. Poleg dela v odvetniški pisarni aktivno sodeluje v organih Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) in je članica arbitražnega združenja YAAP.

 

Pridobite si celotno znanje za izvajanje projektov po gradbenih pogodbah FIDIC.

Preberite mnenja o usposabljanju že priznanih strokovnjakov za uporabo pogodb FIDIC. 

 

Datoteke
PravilnikPravilnik [PDF | 271 Kb]
 
Priporočena literatura
Veliki gradbenopravni priročnik

Prijava na dodatno kvalifikacijo ni več možna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti