Varno in zdravo na dogodke

Strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji

Dodatna kvalifikacija
Potek dodatne kvalifikacije: 23. 3. 2021, 9.00–14.45
25. 3. 2021, 9.00–16.30
29. 3. 2021, 9.00–17.00
30. 3. 2021, 9.00–17.00
Lokacija: Spletni seminar
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Vpisnina in šolnina s prvim pristopom k izpitu: 1.976,00 € brez DDV

Pisni del izpita (preko e-povezave): 1. 4. 2021

Ustni zagovor (preko Zoom-a): 8. 4. 2021

Z dodatno poklicno kvalifikacijo boste dopolnili usposobljenost na določenem strokovnem področju.

Dodatna poklicna kvalifikacija poteka po javno veljavnih formalnih izobraževalnih/študijskih programih. Vključuje premišljeno izbrane tematike in sodobne tehnološke pristope, ki sledijo trendom in zahtevam trga na področju javnih naročil v Sloveniji.

Na strokovnem usposabljanju boste podrobno spoznali:

 • celotno delovanje javnih naročil od uvoda do predpriprave in projektnega vodenja,
 • uporabo informacijskega portala za oddajo javnih naročil,
 • obvezno dokumentacijo v postopkih javnih naročil,
 • dopustno dopolnjevanje ponudb,
 • celoten sistem pravnega varstva in spremembe v pogodbah. Naučili se boste, kako pravilno izpeljati celoten proces javnega naročanja, kako ga optimizirati ter kako odpravljati najpogostejše napake.

Po zaključenem 35-urnem programu kandidati lahko pristopite k izpitu, če ste izpolnili pogoj, to je 75-odstotno udeležbo na predavanjih.

Način zaključnega preverjanja znanja:

 • pisno preverjanja znanja – elektronsko
 • ustni zagovor pred tričlansko komisijo

Za ocenjevanje in preverjanje doseganja učnih izidov programa je odgovorna tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom določi izvajalec usposabljanja.

Kaj pridobite z dodatno kvalifikacijo:

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmete potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16).

Za vse imetnike potrdila bomo pripravili tudi podpisno značko, ki jo boste lahko uporabljali v vaših podpisih, CV-ju in drugih osebnih predstavitvah kot izkazovanje usposobljenosti.

 

Pogoji za vključitev na dodatno kvalifikacijo:

 • dokončana najmanj srednja strokovna izobrazba
 • v zadnjih treh letih osebi ni bila pravnomočno izrečena stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja
Izjava o nekzanovanostiIzjava o nekaznovanosti [PDF | 181 Kb]

Način in oblike izvajanja usposabljanja:

 • predavanja
 • vaje pod strokovnim vodstvom predavatelja
 • delavnice

 

 

Na usposabljanju bodo z vami najkompetentnejši predavatelji na tem področju:

Mag. Urška Skok Klima

Mag. Urška Skok Klima

Direktorat za javno naročanje MJU

Predavateljica mag. Urška Skok Klima je vodja Sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo. Diplomirala je leta 2002 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa leta 2005 pridobila naziv magister znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2002 je zaposlena v državni upravi, z javnimi naročili se ukvarja že 10 let, od tega je nekaj let vodila službo, pristojno za javna naročila na Ministrstvu za infrastrukturo in nato na Ministrstvu za pravosodje, od januarja 2015 pa vodi Sektor za sistem javnega naročanja v Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo. S področja javnega naročanja je avtorica več člankov v zbornikih, soavtorica Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem in predavateljica v okviru različnih predavanj, konferenc in posvetov.


Mag. Maja Koršič Potočnik

Mag. Maja Koršič Potočnik

Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju gospodarskega prava ter javnih naročil. S tema pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke v gospodarskih sporih pred sodiščem ter pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika javnih naročil ter gradbenega prava z vidika vseh udeležencev pri gradnji. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je (so)avtorica številnih strokovnih člankov ter publikacij s področja gradbenega prava ter javnega naročanja, med katerimi velja posebej omeniti Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC, Veliki Gradbeno pravni priročnik ter Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi, ki so vsi izšli pri založbi Uradni list.


Maja Prebil

Maja Prebil

Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o. p., d. o. o. in je specializirana za področje prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.


Maja Marinček

Maja Marinček

Ministrstvo za javno upravo

Maja Marinček, univ. dipl. ekon., je zaposlena na Ministrstvu za javno upravo in ima bogate izkušnje na področju javnega naročanja. Na Ministrstvu za javno upravo sodeluje pri pripravi predpisov s področja javnega naročanja in tolmači javnonaročniško zakonodajo, pred zaposlitvijo na ministrstvu pa je 10 let svetovala pri pripravi in izvajanju storitev na področju javnega naročanja.

Milena Basta Trtnik

Milena Basta Trtnik

BONORUM d. o. o.

Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., direktorica družbe BONORUM d. o. o., je strokovnjakinja s področja javnega naročanja, koncesij, javno-zasebnega partnerstva in poslovanja subjektov javnega prava. Do leta 2013 je bila zaposlena v javni upravi, med drugim je bila dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji. Je avtorica več strokovnih člankov, soavtorica ZJN-3 s komentarjem, ki je izšel pri Uradnem listu Republike Slovenije, in izkušena predavateljica.


Mag. Uroš Škufca

Mag. Uroš Škufca

Praetor d. o. o.

Mag. Uroš Škufca je po poklicu univerzitetni diplomirani pravnik (1998), diplomirani upravni organizator (1999), višji upravni delavec (1997) ter magister informacijsko-upravljavskih znanosti (2002). Poklicno kariero je začel na Centru Vlade RS za informatiko v letu 1997, sedaj pa je zaposlen v družbi Praetor d. o. o. kot izvršni direktor. Ima več kot 20 let izkušenj na področju javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev, letno sodeluje ali svetuje pri več kot 100 javnih naročilih na področju nabave blaga, storitev in gradenj, zaradi česar ima bogate izkušnje na vseh področjih javnega naročanja. Področje javnega naročanja nadgrajuje s poznavanjem elektronskega poslovanja in svetuje pri razvoju različnih informacijskih sistemov (eponudbe.si, edrazbe.si, nakupi.okvirni.si, poleti.okvirni.si). Od začetka kariere tudi aktivno dela na področju javnega naročanja kot predavatelj in moderator na številnih posvetih, konferencah, seminarjih in delavnicah. Je soavtor nekaj knjig in priročnikov s področja javnega naročanja ter avtor več deset člankov v zbornikih in revijah, njegova bibliografija obsega več kot 100 prispevkov in člankov.


Branko Kašnik

Branko Kašnik

Legal X d. o. o.

Branko Kašnik je pravni svetovalec z več kot 10-letnimi izkušnjami na področju javnega naročanja in javno-zasebnega partnerstva. Izkušnje si je pridobival že s študentskim delom v pravnih pisarnah, nato se je zaposlil v družbi Praetor d. o. o., pozneje je bil soustanovitelj Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, sedaj pa deluje kot direktor pravno svetovalnega podjetja Legal X d. o. o. Ponudnikom pomaga s postavitvijo sistema oddajanja ponudb v podjetju, izobraževanjem in stalnim posodabljanjem znanja zaposlenih. Pri naročnikih sodeluje pri pripravi dokumentacije in vodenju najzahtevnejših javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev, kot predavatelj pa redno sodeluje na konferencah s področja javnega naročanja.


Mag. Marko Žvipelj

Mag. Marko Žvipelj

Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.

Mag. Marko Žvipelj, specialist za področja civilnega in gospodarskega prava, je diplomiral in magistriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani na temo pogodb o izvedbi javnega naročila z vidika evropskega in nacionalnega prava ter se najprej zaposlil kot svetovalec na Državni revizijski komisiji. V okviru svojega delovanja v državnih organih, specializiranih za področje javnega naročanja, je v letu 2007 služboval v Zagrebu kot Resident Twinning Adviser (RTA), pooblaščenec Evropske komisije za koordinacijo postopkov pri pripravi hrvaške zakonodaje s področja javnega naročanja, kot svetovalec za to področje pa je delal tudi v drugih evropskih državah.
Kot odvetnik se v svoji praksi posebej osredotoča na področji gospodarskega prava in javnega naročanja, kjer je aktiven tudi kot pisec strokovnih prispevkov in predavatelj na strokovnih konferencah in seminarjih. V letih 2017 in 2019 je prejel priznanje »Leading Public Procurement and Concessions Consultant of the Year – Slovenia«.


Tadeja Pušnar

Tadeja Pušnar

Državna revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje JN

Tadeja Pušnar je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani diplomirala v letu 2001. Od leta 2014 je članica in namestnica predsednika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Je soavtorica komentarja Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ki je letos izšel pri Uradnem listu Republike Slovenije, in predavateljica na konferencah, posvetih in seminarjih s področja javnega naročanja.

 
Pridobite si pregled nad celotnim postopkom javnega naročanja, osvežite in nadgradite svoje znanje in postanite suvereni strokovnjaki.

Preberite mnenja o usposabljanju že priznanih strokovnjakov za oddajo javnih naročil.

Preberite si tudi
PravilnikPravilnik [PDF | 269 Kb]

Prijava na dodatno kvalifikacijo ni več možna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti