Varno in zdravo na dogodke

Strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji

Dodatna kvalifikacija
Potek dodatne kvalifikacije: 4. 11. 2019, 8.00–15.30
5. 11. 2019, 8.00–16.30
11. 11. 2019, 8.30–16.45
12. 11. 2019, 8.00–17.00
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Vpisnina in šolnina s prvim pristopom k izpitu: 1.976,00 € brez DDV

Z dodatno poklicno kvalifikacijo boste dopolnili usposobljenost na določenem strokovnem področju.

Dodatna poklicna kvalifikacija poteka po javno veljavnih formalnih izobraževalnih/študijskih programih. Vključuje premišljeno izbrane tematike in sodobne tehnološke pristope, ki sledijo trendom in zahtevam trga na področju javnih naročil v Sloveniji.

Na strokovnem usposabljanju boste podrobno spoznali:

 • celotno delovanje javnih naročil od uvoda do predpriprave in projektnega vodenja,
 • uporabo informacijskega portala za oddajo javnih naročil,
 • obvezno dokumentacijo v postopkih javnih naročil,
 • dopustno dopolnjevanje ponudb,
 • celoten sistem pravnega varstva in spremembe v pogodbah. Naučili se boste, kako pravilno izpeljati celoten proces javnega naročanja, kako ga optimizirati ter kako odpravljati najpogostejše napake.

Po zaključenem 35-urnem programu kandidati lahko pristopite k izpitu, če ste izpolnili pogoj, to je 75-odstotno udeležbo na predavanjih.

Način zaključnega preverjanja znanja:

 • pisno preverjanja znanja – elektronsko
 • ustni zagovor pred tričlansko komisijo

Za ocenjevanje in preverjanje doseganja učnih izidov programa je odgovorna tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom določi izvajalec usposabljanja.

Kaj pridobite z dodatno kvalifikacijo:

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmete potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16).

Za vse imetnike potrdila bomo pripravili tudi podpisno značko, ki jo boste lahko uporabljali v vaših podpisih, CV-ju in drugih osebnih predstavitvah kot izkazovanje usposobljenosti.

Pogoji za vključitev na dodatno kvalifikacijo:

 • dokončana najmanj srednja strokovna izobrazba
 • v zadnjih treh letih osebi ni bila pravnomočno izrečena stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja
Izjava o nekzanovanostiIzjava o nekaznovanosti [PDF | 181 Kb]

Način in oblike izvajanja usposabljanja:

 • predavanja
 • vaje pod strokovnim vodstvom predavatelja
 • delavnice

 

 

Na usposabljanju bodo z vami najkompetentnejši predavatelji, ki se vsak dan srečujejo s postopki javnega naročanja:

 • mag. Urška Skok Klima, Sektor za sistem javnega naročanja, Direktorat za javno naročanje,
 • mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.,
 • Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.,
 • mag. Vlado Prosenik, Združenje nabavnikov Slovenije,
 • Maja Marinček, Sektor za sistem javnega naročanja, Direktorat za javno naročanje,
 • Milena Basta Trtnik, Bonorum d. o. o.,
 • mag. Uroš Škufca, Praetor d. o. o., 
 • mag. Marko Žvipelj, Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d. o. o., 
 • Branko Kašnik, Legal X d. o. o. in
 • Tadeja Pušnar, Državna revizijska komisija.


Pridobite si pregled nad celotnim postopkom javnega naročanja, osvežite in nadgradite svoje znanje in postanite suvereni strokovnjaki.

Preberite mnenja o usposabljanju že priznanih strokovnjakov za oddajo javnih naročil.

Preberite si tudi
PravilnikPravilnik [PDF | 269 Kb]
 
Priporočena literatura
Priročnik za uporabo JN v praksi
ZJN-3 s komentarjem
ZJN-3 z uvodnimi pojasnili
Obligacijski zakonik

Prijava na dodatno kvalifikacijo ni več možna

AAA Zlata odličnost
|