Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3584. Sklep o določitvi družbene infrastrukture na področju vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Koper, stran 11043.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o določitvi družbene infrastrukture na področju vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Koper 
Št. 478-405/2022
Koper, dne 4. novembra 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 6. oktobra 2022 sprejel naslednji
S K L E P 
o določitvi družbene infrastrukture na področju vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Koper 
1. člen 
Na območju Mestne občine Koper se določijo kot družbena infrastruktura na področju vzgoje in izobraževanja naslednje nepremičnine, ki so namenjene opravljanju dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje:
I. Osnovne šole
Št.
Naziv
Ulica, hišna številka
Št. k.o.
K.o.
Parcelna številka
Opombe
1
Osnovna šola Koper
Cesta Zore Perello Godina 1
2605
Koper
1430/7
 
2605
Koper
1425
del parcele, glej prilogo 1
 
2605
Koper
1428/16
del parcele, glej prilogo 1
 
2605
Koper
1557/14
del parcele, glej prilogo 1
 
2605
Koper
1430/33 
del parcele, glej prilogo 1
2
Osnovna šola Ivana Babiča-Jagra Marezige
Marezige 33a
2611
Marezige
1205/13
 
 
 
2611
Marezige
1205/10
 
 
 
2611
Marezige
1205/12
 
 
 
2611
Marezige
1205/6
 
 
 
2611
Marezige
1205/7
 
 
 
2611
Marezige
1205/8
 
 
 
2611
Marezige
1205/1
 
 
 
2611
Marezige
1205/11
3
Osnovna šola Dekani
Dekani 137
2603
Dekani
1744
 
 
 
2603
Dekani
1737
 
 
 
2603
Dekani
1739/1
 
 
 
2603
Dekani
1740
 
 
 
2603
Dekani
1741
 
 
 
2603
Dekani
1743
 
Vrtec Rižana
Rižana 2
2602
Rožar
*166
 
 
 
2602
Rožar
1242/2
4
Osnovna šola Antona Ukmarja
Pot v gaj 2
2606
Semedela
352/27
5
Osnovna šola dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini
Hrvatini 137
2590
Hribi
2283
 
 
2590
Hribi
724/1
 
 
 
2590
Hribi
726/3
 
 
 
2590
Hribi
719/3
 
 
 
2590
Hribi
722/3
 
 
 
2590
Hribi
722/4
 
 
 
2590
Hribi
720/2
2590
Hribi
725
2590
Hribi
727/2
2590
Hribi
747/1
6
Osnovna šola Dušana Bordona Smedela – Koper
Rozmanova 21a
2606
Semedela
437/1
 
 
 
2606
Semedela
437/2
 
 
 
2606
Semedela
438
 
 
 
2606
Semedela
439
 
 
 
2606
Semedela
436
 
2606
Semedela
433/6
del parcele, glej prilogo 2
7
Osnovna šola Elvire Vatovec Prade
Pobeška cesta 52
2604
Bertoki
3125/3
 
2604
Bertoki
3125/2
2604
Bertoki
3238/4
8
Osnovna šola Elvire Vatovec Prade – podružnica Sv. Anton
Sv. Anton 1a
2612
Sv.Anton
1227/12
 
 
 
2612
Sv.Anton
1227/13
 
 
2612
Sv.Anton
1227/14
2612
Sv.Anton
1227/15
del parcele, glej prilogo 3
2612
Sv.Anton
3732
del parcele, glej prilogo 3
9
Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče
Gračišče 5
2614
Kubed
3735/10
 
 
 
2614
Kubed
3735/5
 
 
 
2614
Kubed
3735/8
 
 
 
2614
Kubed
3735/12
 
 
 
2614
Kubed
3735/14
10
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije
Spodnje Škofije 40d
2595
Škofije
753/4
del parcele, glej prilogo 4
 
 
 
2595
Škofije
758/1
 
 
 
2595
Škofije
760/2
 
 
 
2595
Škofije
764
 
 
 
2595
Škofije
763/2
 
 
 
2595
Škofije
758/3
 
 
 
2595
Škofije
752/9
 
 
 
2595
Škofije
1723/85
 
 
 
2595
Škofije
753/2
 
 
 
2595
Škofije
756
 
 
 
2595
Škofije
754/1
 
Vrtec Škofije
Spodnje Škofije 40d
2595
Škofije
504/3
 
 
 
2595
Škofije
498/12
11
Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio
Gimnazijski trg 7
2605
Koper
1273
 
2605
Koper
1274
Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio – podružnica Bertoki in Vrtec Delfino blu – enota Bertoki
Cesta borcev 13
2604
Bertoki
886
 
 
 
2604
Bertoki
885
Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio – podružnica Hrvatini
Hrvatini b.š.
2590
Hribi
650/2
Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio – podružnica Semedela in Vrtec Delfino blu – enota Semedela
Semedela 28
2606
Semedela
649
12
Osnovna šola Šmarje
Šmarje 1
2608
Šmarje
960/6
 
 
 
2608
Šmarje
953
 
 
 
2608
Šmarje
954
 
 
 
2608
Šmarje
955
 
 
 
2608
Šmarje
949/5
13
Ljudska univerza Koper
Cankarjeva 33, Koper
2605
Koper
352/3
II. Vrtci
Št.
Naziv
Ulica, hišna številka
Št. k.o.
K.o.
Parcelna številka
ID stavbe/Opombe
 
VRTEC KOPER
 
 
1
Vrtec Koper – Uprava
Kettejeva ulica 13
2605
Koper
773/5
2
Vrtec Koper – Enota Kekec
Župančičeva ulica 23a
2605
Koper
760/2
 
 
 
2605
Koper
776/2
3
Vrtec Koper – Enota Ribica
Ferrarska ulica 17
2605
Koper
del stavbe 2605-1448-120
 
 
 
2605
Koper
1366/1
 
 
 
2605
Koper
1367/2
4
Vrtec Koper – Enota Šalara – Polžek
Vanganelska cesta 87
2606
Semedela
6310/187
 
 
 
2606
Semedela
6310/281
 
 
 
2606
Semedela
6310/87
 
 
 
2606
Semedela
6310/128
5
Vrtec Koper – Enota Bertoki
Cesta borcev 10
2604
Bertoki
872
6
Vrtec Koper – Enota Pobegi
Cesta I. Istrske brigade 52
2604
Bertoki
2510/1
7
Vrtec Koper – Vrtec Vanganel
Vanganel 68
2604
Bertoki
5394
 
VRTEC SEMEDELA
 
8
Vrtec Semedela – Enota Hrvatini
Hrvatini 137a
2590
Hribi
835
9
Vrtec Semedela – Enota Markovec
Pot v gaj 1
2606
Semedela
353/2
 
 
 
2606
Semedela
353/4
10
Vrtec Semedela – Enota Prisoje
Oljčna pot 63
2606
Semedela
477/8
 
 
 
2606
Semedela
477/2
 
 
 
2606
Semedela
484/18
 
 
 
2606
Semedela
477/15
 
 
 
2606
Semedela
484/17
 
 
 
2606
Semedela
592/17
 
 
 
2606
Semedela
4589/3
 
 
 
2606
Semedela
484/11
11
Vrtec Semedela – Enota Rozmanova
Veluščkova 6
2606
Semedela
434
2606
Semedela
433/6
del parcele, glej prilogo 2
12
Vrtec Semedela – Enota Slavnik
Nova ulica 2b
2606
Semedela
379/1
 
VRTEC DELFINO BLU
 
 
13
Vrtec Delfino blu – enota Koper
Kolarska 8
2605
Koper
1229/1
14
Vrtec Delfino blu – enota Koper 2
Vergerijev trg 4
2605
Koper
147/5
 
 
2605
Koper
148/1
15
enota Hrvatini
Hrvatini 79
2590
Hribi
del stavbe 2590-367-1
 
 
 
2590
Hribi
941/1
2590
Hribi
940/2
2. člen 
Družbena infrastruktura na področju vzgoje in izobraževanja postanejo nepremičnine oziroma deli nepremičnin iz 1. člena tega sklepa ter oprema v teh nepremičninah, ki služi izvajanju dejavnosti splošnega pomena, s katerimi se zagotavljajo dobrine na področju vzgoje in izobraževanja.
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 111/13).
4. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-405/2022
Koper, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O    L’ A T T O   D I   D E L I B E R A 
sulla determinazione dell’infrastruttura sociale nel settore dell’educazione e dell’istruzione nel Comune città di Capodistria 
Prot. n. 478-405/2022
Capodistria, 4 novembre 2022
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell’articolo 3 della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS n. 199/21) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 6 ottobre 2022 approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sulla determinazione dell’infrastruttura sociale nel settore dell’educazione e dell’istruzione nel Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
Nell’area del Comune città di Capodistria si determinano quale infrastruttura sociale nel settore dell’educazione e dell’istruzione i seguenti immobili, dedicati all’attuazione dell’attività di istruzione elementare ed educazione prescolare:
I Scuole elementari
N.
Denominazione
Via, numero civico
N. C.c.
C.c.
Particella catastale
Note
1
Scuola elementare di Capodistria
Strada Zora Perello Godina n. 1
2605
Capodistria
1430/7
 
2605
Capodistria
1425
parte della particella, vedi allegato 1
 
2605
Capodistria
1428/16
parte della particella, vedi allegato 1
 
2605
Capodistria
1557/14
parte della particella, vedi allegato 1
 
2605
Capodistria
1430/33 
parte della particella, vedi allegato 1
2
Scuola elementare Ivan Babič-Jager Marezige
Marezige n. 33/a
2611
Marezige
1205/13
 
 
 
2611
Marezige
1205/10
 
 
 
2611
Marezige
1205/12
 
 
 
2611
Marezige
1205/6
 
 
 
2611
Marezige
1205/7
 
 
 
2611
Marezige
1205/8
 
 
 
2611
Marezige
1205/1
 
 
 
2611
Marezige
1205/11
3
Scuola elementare di Dekani
Dekani n. 137
2603
Dekani
1744
 
 
 
2603
Dekani
1737
 
 
 
2603
Dekani
1739/1
 
 
 
2603
Dekani
1740
 
 
 
2603
Dekani
1741
 
 
 
2603
Dekani
1743
 
Giardino d’infanzia Rižana
Rižana n. 2
2602
Rožar
*166
 
 
 
2602
Rožar
1242/2
4
Scuola elementare Anton Ukmar
Vicolo al Boschetto n. 2
2606
Semedella
352/27
5
Scuola elementare dr. Aleš Bebler-Primož Crevatini
Crevatini n. 137
2590
Hribi
2283
 
 
2590
Hribi
724/1
 
 
 
2590
Hribi
726/3
 
 
 
2590
Hribi
719/3
 
 
 
2590
Hribi
722/3
 
 
 
2590
Hribi
722/4
 
 
 
2590
Hribi
720/2
2590
Hribi
725
2590
Hribi
727/2
2590
Hribi
747/1
6
Scuola elementare Dušan Bordon Semedella – Capodistria
Via Stane Rozman n. 21/a
2606
Semedella
437/1
 
 
 
2606
Semedella
437/2
 
 
 
2606
Semedella
438
 
 
 
2606
Semedella
439
 
 
 
2606
Semedella
436
 
2606
Semedella
433/6
parte della particella, vedi allegato 2
7
Scuola elementare Elvira Vatovec Prade
Strada di Pobeghi n. 52
2604
Bertocchi
3125/3
 
2604
Bertocchi
3125/2
2604
Bertocchi
3238/4
8
Scuola elementare Elvira Vatovec Prade – unità di Sv. Anton
Sv. Anton n. 1a
2612
Sv. Anton
1227/12
 
 
 
2612
Sv. Anton
1227/13
 
 
2612
Sv. Anton
1227/14
2612
Sv. Anton
1227/15
parte della particella, vedi allegato 3
2612
Sv. Anton
3732
parte della particella, vedi allegato 3
9
Scuola elementare “Istrskega odreda” di Gračišče
Gračišče n. 5
2614
Kubed
3735/10
 
 
 
2614
Kubed
3735/5
 
 
 
2614
Kubed
3735/8
 
 
 
2614
Kubed
3735/12
 
 
 
2614
Kubed
3735/14
10
Scuola elementare Oskar Kovačič Škofije
Spodnje Škofije n. 40/d
2595
Škofije
753/4
parte della particella, vedi allegato 4
 
 
 
2595
Škofije
758/1
 
 
 
2595
Škofije
760/2
 
 
 
2595
Škofije
764
 
 
 
2595
Škofije
763/2
 
 
 
2595
Škofije
758/3
 
 
 
2595
Škofije
752/9
 
 
 
2595
Škofije
1723/85
 
 
 
2595
Škofije
753/2
 
 
 
2595
Škofije
756
 
 
 
2595
Škofije
754/1
 
Giardino d’infanzia Škofije
Spodnje Škofije n. 40/d
2595
Škofije
504/3
 
 
 
2595
Škofije
498/12
11
Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria
Piazzale del Ginnasio n. 7
2605
Capodistria
1273
 
2605
Capodistria
1274
Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio – unità di Bertocchi e Giardino d’infanzia Delfino Blu – unità di Bertocchi
Strada dei combattenti n. 13
2604
Bertocchi
886
 
 
 
2604
Bertocchi
885
Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio – unità di Crevatini
Crevatini s.n.
2590
Hribi
650/2
Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio – unità di Semedella e Giardino d’infanzia Delfino Blu – unità di Semedella
Semedella n. 28
2606
Semedella
649
12
Scuola elementare di Šmarje
Šmarje n. 1
2608
Šmarje
960/6
 
 
 
2608
Šmarje
953
 
 
 
2608
Šmarje
954
 
 
 
2608
Šmarje
955
 
 
 
2608
Šmarje
949/5
13
Università popolare di Capodistria
Via Ivan Cankar n. 33, Capodistria
2605
Capodistria
352/3
III. Giardini d’infanzia
N.
Denominazione
Via, numero civico
N. C.c.
C.c.
Particella catastale
Codice ID dell’edificio/Note
 
GIARDINO D’INFANZIA DI CAPODISTRIA
 
 
1
Giardino d’infanzia di Capodistria – Amministrazione
Via Dragotin Kette n. 13
2605
Capodistria
773/5
2
Giardino d’infanzia di Capodistria – Unità Kekec
Via Župančič n. 23/a
2605
Capodistria
760/2
 
 
 
2605
Capodistria
776/2
3
Giardino d’infanzia di Capodistria – Unità Ribica
Via Ferrara n. 17
2605
Capodistria
parte dell’edificio n. 2605-1448-120
 
 
 
2605
Capodistria
1366/1
 
 
 
2605
Capodistria
1367/2
4
Giardino d’infanzia di Capodistria – Unità Salara – Polžek
Strada di Vanganello n. 87
2606
Semedella
6310/187
 
 
 
2606
Semedella
6310/281
 
 
 
2606
Semedella
6310/87
 
 
 
2606
Semedella
6310/128
5
Giardino d’infanzia di Capodistria – Unità di Bertocchi
Strada dei combattenti n. 10
2604
Bertocchi
872
6
Giardino d’infanzia di Capodistria – Unità di Pobegi
Cesta I. Istrske brigade 52
2604
Bertocchi
2510/1
7
Giardino d’infanzia di Capodistria – Giardino d’infanzia Vanganel
Vanganel n. 68
2604
Bertocchi
5394
 
GIARDINO D’INFANZIA SEMEDELLA
 
8
Giardino d’infanzia Semedella – Unità di Crevatini
Crevatini n. 137/a
2590
Hribi
835
9
Giardino d’infanzia Semedella – Unità di Monte Marco
Vicolo al Boschetto n. 1
2606
Semedella
353/2
 
 
 
2606
Semedella
353/4
10
Giardino d’infanzia Semedella – Unità di Prisoje
Vicolo degli Olivi n. 63
2606
Semedella
477/8
 
 
 
2606
Semedella
477/2
 
 
 
2606
Semedella
484/18
 
 
 
2606
Semedella
477/15
 
 
 
2606
Semedella
484/17
 
 
 
2606
Semedella
592/17
 
 
 
2606
Semedella
4589/3
 
 
 
2606
Semedella
484/11
11
Giardino d’infanzia Semedella – Unità di Via Rozman
Via Anton Velušček n. 6
2606
Semedella
434
2606
Semedella
433/6
parte della particella, vedi allegato 2
12
Giardino d’infanzia Semedella – Unità Slavnik
Via nuova n. 2/b
2606
Semedella
379/1
 
GIARDINO D’INFANZIA DELFINO BLU
 
 
13
Giardino d’infanzia Delfino Blu – unità di Capodistria
Via dei Carreri n. 8
2605
Capodistria
1229/1
14
Giardino d’infanzia Delfino Blu – unità Capodistria 2
Piazzale Pier Paolo Vergerio n. 4
2605
Capodistria
147/5
 
 
2605
Capodistria
148/1
15
unità di Crevatini
Crevatini n. 79
2590
Hribi
parte dell’edificio n. 2590-367-1
 
 
 
2590
Hribi
941/1
2590
Hribi
940/2
Articolo 2 
Gli immobili ovv. parti degli immobili di cui al punto 1 del presente atto di Delibera e le attrezzature relative a detti immobili, dedicati all’attuazione dell’attività di interesse pubblico nel settore dell’educazione e dell’istruzione, diventano infrastruttura pubblica sociale nel settore dell’educazione e dell’istruzione.
Articolo 3 
Il giorno dell’entrata in vigore del presente atto di Delibera, cessa il vigore all’atto di Delibera sulla determinazione dell’infrastruttura pubblica nel settore dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS n. 111/13).
Articolo 4 
Il presente atto di Delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 478-405/2022
Capodistria, 6 ottobre 2022
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
 
 
 

AAA Zlata odličnost