Uradni list

Številka 144
Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 144/2022 z dne 18. 11. 2022

Kazalo

3581. Odlok o delni razveljavitvi Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid, stran 11036.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; nadalje ZLS) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 29. redni seji dne 10. 11. 2022 sprejel
O D L O K 
o delni razveljavitvi Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid 
1. člen 
(1) Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Kobarid se v delu, s katerim je določena namenska raba nepremičnin: 385/2, 385/5, obe k.o. 2215 Robidišče, 907/32, 1821/3, 1552/6, 375/36, vse k.o. 2217 Sedlo, 3713/31 k.o. 2218 Borjana, 857/6, 858/4, 1100/4, vse k.o. 2220 Staro selo, 1986/2 k.o. 2222 Svino, 579/1, 516, 526/1, 648/16, 648/17, 543/1, 647/5, 618/1, 558/3, 558/2, 617/2, 2995/25, 2995/26, 648/11, 648/8, 648/10, 619/3, 509/3, 538/3, 537/2, 537/5, 522/6, 486/3, 486/1, 648/7, 557/2, 509/20, 616, 615, 613, 614, 612/1, 624/5, 624/6, 47, 1303/23, 649/1, 667/5, 545/4, 649/1, 667/4, 667/5, 1291, 1303/102, 618/2, 2936, 3011, 647/3, 2995/29, 2997/1, 2995/29, 645/1, vse k.o. 2223 Kobarid, 651/9, 629/20, 629/24, 629/5, 629/21, 629/22, 138/1, 192/4, 191/3, 191/4, 189/5, 189/1, 189/6, 189/2, 189/3, 191/1, 191/5, 191/6, 188/ 207, 2377/2, 223/1, 203/3, 58/2, 1989/2, 1989/5, vse k.o. 2225 Drežnica, 522, 470/8, 276/12, 276/11, 283/1, 283/2, 134/2, 174, vse k.o. 2226 Vrsno, 586, 508/2, 507/1, 585/5, 20/2, 196/1, 196/2, vse k.o. 2227 Smast, 347/4 k.o. 2228 Ladra, 538/2, 2679/10, obe k.o. 2229 Idrsko, razveljavi.
(2) Za nepremičnine iz prvega odstavka tega člena velja do sprejetja novega odloka o spremembi Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Kobarid glede določitve namenske rabe Prostorske sestavine Dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje 1986–2000 (Uradno glasilo št. 8/87 in 9/90) in Srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo št. 8/87 in 5/91), Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za območje Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 49/97 in 49/02), Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Tolmin (Uradno glasilo št. 2/89 in 4/92), in Odlok o UNO Drežniške Ravne (Uradni list RS, št. 7/99).
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-1/2022
Kobarid, dne 10. novembra 2022
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost