Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1744. Odlok o dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ajdovščina, stran 4417.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16), 6. in 12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 22/17) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 6. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Ajdovščina 
1. člen 
Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 56/17– v nadaljevanju Odlok) se za 7. členom dopolni z novim 7.a členom, ki se glasi:
»(1) Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednja merila:
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali – največ 80 točk,
– predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali – največ 15 točk,
– dosedanje izkušnje prijavitelja – največ 5 točk.
(2) Skupno število vseh točk je 100 točk.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 344-2/2017
Ajdovščina, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti