Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

337. Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Ajdovščina, stran 1125.

  
Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPACP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 88/16 – ZdZPZD, 64/17) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 28. seji dne 1. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Ajdovščina 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Ajdovščina (v nadaljevanju: občina) določi mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na območju občine.
2. člen 
(pomen izrazov) 
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. člen 
(zdravstvena dejavnost na primarni ravni) 
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni v občini obsega:
– osnovno zdravstveno dejavnost,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje,
– lekarniško dejavnost.
4. člen 
(izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni) 
Zdravstveno dejavnost na primarni ravni v občini opravljajo:
– Zdravstveni dom Ajdovščina,
– Lekarna Ajdovščina,
– zasebni zdravstveni in farmacevtski delavci s koncesijo.
5. člen 
(zdravstveni dom) 
(1) Na območju občine je v skladu z določili zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, ustanovljen Zdravstveni dom Ajdovščina, ki ima organizirano najmanj:
– preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
– splošno oziroma družinsko medicino,
– zobozdravstvo,
– zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
– patronažno službo.
(2) Zdravstveni dom iz prejšnjega odstavka ima lahko organizirano tudi:
– medicino dela, prometa in športa,
– laboratorijsko in drugo diagnostiko,
– fizioterapijo,
– nujno medicinsko pomoč in reševalno službo,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje.
6. člen 
(javni lekarniški zavod) 
(1) Na območju občine je v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost, ustanovljen javni lekarniški zavod Lekarna Ajdovščina za opravljanje lekarniške dejavnosti.
(2) Javni lekarniški zavod iz prejšnjega odstavka opravlja lekarniško dejavnost v lekarni:
– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta,
– izdajo živil za posebne zdravstvene namene,
– farmacevtsko obravnavo pacienta,
– dejavnost farmacevta svetovalca,
– farmacevtsko intervencijo,
– storitve telefarmacije,
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini,
– pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih zdravil,
– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,
– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili,
– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.
(3) Poleg dejavnosti iz prejšnjega člena Lekarna Ajdovščina opravlja še naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško in izobraževalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov k izvajalcem zdravstvene dejavnosti,
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
7. člen 
(zasebni zdravstveni in farmacevtski delavci) 
(1) Osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost na območju občine lahko na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost oziroma zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost.
(2) Na dan sprejemanja tega odloka se na območju občine na podlagi koncesije v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti opravljajo naslednje storitve:
– dejavnost družinske medicine,
– dejavnost zobozdravstva za odrasle,
– dejavnost zobozdravstva za otroke in mladino.
(3) Na dan sprejemanja tega odloka se na območju občine lekarniška dejavnost opravlja tudi na podlagi koncesije.
(4) Koncesije se podeljujejo izključno na podlagi javnega razpisa.
(5) V primeru širitve javne zdravstvene mreže v občini se novi programi najprej ponudijo javnim zavodom.
8. člen 
(kadri) 
Zdravstveni dom iz 5. člena tega odloka skupaj z zasebnimi zdravstvenimi delavci za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti in lekarna iz 6. člena tega odloka skupaj s koncesionarjem za izvajanje lekarniške dejavnosti zagotavljajo potrebno število kadrov.
9. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 160-1/2017
Ajdovščina, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti