Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2018 z dne 10. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2018 z dne 10. 8. 2018

Kazalo

2777. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8697.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 29. redni seji dne 24. 7. 2018 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Na nepremičninah parc. št. 2694/184 in parc. št. 2694/186, obe k.o. 1562-Učakovci se ukine status javnega dobra in postaneta last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000.
II. 
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-345/2014
Črnomelj, dne 24. julija 2018
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.