Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1979. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2018, stran 6077.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 16. in 89. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 32. seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2018 
1. člen 
Za sanacijo plazu v Sojeku in pokritje nepredvidenih večih posegov zimske službe v sezoni 2017/2018 se iz rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice za leto 2018 zagotovijo sredstva v višini 98.966,34 EUR.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2018-1(134)
Slovenske Konjice, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost