Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1400. Zakon o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-H), stran 4615.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-H) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. aprila 2018.
Št. 003-02-4/2018-16
Ljubljana, dne 27. aprila 2018
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ (ZUODNO-H) 
1. člen
V Zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) se v 2. členu v 104. točki besedilo »Bužini,«, »Mlini,«, »Škodelin,« in »Škrile.« črta, vejica za besedilom »Sv. Peter« pa se nadomesti s piko.
2. člen 
6.a člen se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Splošne akte Občine Piran je treba s tem zakonom uskladiti v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-04/18-1/14
Ljubljana, dne 19. aprila 2018
EPA 2528-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost