Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1835. Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja, stran 4537.

Na podlagi četrtega odstavka 65. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00) izdajam
P R A V I L N I K
o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja
1. člen
S tem pravilnikom se predpisujejo obrazci prijav podatkov za uvedbo in vodenje matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, in sicer podatkov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zdravstvenem zavarovanju, podatkov o zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: obvezna socialna zavarovanja).
2. člen
Prijave podatkov za obvezna socialna zavarovanja in sporočilo o sklenitvi delovnega razmerja se pošiljajo na naslednjih obrazcih:
1. prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko var­stvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja – na obrazcu M-1;
2. odjava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti – na obrazcu M-2;
3. potrdilo o prijavi in odjavi podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja – na obrazcu M-1/M-2;
4. sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja – na obrazcu M-3;
5. potrdilo o spremembi podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja – na obrazcu M-3;
6. sprememba podatkov o zaposlenih osebah pri poslovnem subjektu – na obrazcu M-3A;
7. potrdilo o spremembi podatkov o zaposlenih osebah pri poslovnem subjektu – na obrazcu M-3A;
8. prijava podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov – na obrazcu M-DČ;
9. potrdilo o prijavi podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov – na obrazcu M-DČ;
10. prijava podatkov in sprememb podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja – na obrazcu M-4/M-8; izvirni format obrazca je A3;
11. prijava podatkov in sprememb podatkov o nadomestilih iz invalidskega zavarovanja – na obrazcu M-6/M-10; izvirni format obrazca je A3;
12. prijava podatkov o pozneje ugotovljeni pokojninski dobi oziroma povečanju zavarovalne dobe – z obrazcem M-7.
3. člen
Obrazci prijav podatkov in sprememb podatkov ter navodila za izpolnjevanje obrazcev so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka obliko obrazca M-4/M-8 za posredovanje podatkov v elektronski obliki in pripadajoča navodila predpiše Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
4. člen
Navodila za izpolnjevanje obrazcev iz 2. člena tega pravilnika so v prilogi tega pravilnika in so njegov sestavni del.
5. člen
Ne glede na določbo 12. člena Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalida (Uradni list RS, št. 10/05) so delodajalci dolžni sporočiti podatke o zavarovanju invalidov, ki so pri njih zaposleni na dan uveljavitve tega pravilnika, in sicer v roku 30 dni od uveljavitve tega pravilnika.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o obrazcih prijav podatkov za uvedbo in vodenje matične evidence o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 76/98) in Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov in sprememb podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja (Uradni list RS, št. 112/02 in 119/02 – popr.).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2005.
Št. 01701-39/2005
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
EVA: 2005-2611-0086
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti