Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2005 z dne 21. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2005 z dne 21. 4. 2005

Kazalo

1437. Pravilnik o vodenju ladijskega dnevnika za ribiška plovila, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije, stran 3883.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vodenju ladijskega dnevnika za ribiška plovila, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije
1. člen
Ta pravilnik določa postopek zajemanja, vrsto in način pošiljanja podatkov o opravljenem gospodarskem ribolovu v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1965/2001 z dne 8. oktobra 2001 o spremembah Uredbe (EGS) št. 2807/83 o oblikovanju podrobnih navodil za evidentiranje informacij o ulovu rib držav članic (UL L št. 268 z dne 9. 10. 2001, str. 23; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1965/2001/ ES).
2. člen
Poveljniki vseh ribiških plovil, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije, morajo voditi ladijski dnevnik v skladu z navodili, določenimi v Prilogi IV in V Uredbe Komisije (EGS) št. 2807/83 z dne 22. septembra 1983 o podrobnih pravilih za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic (UL L št. 276 z dne 10. 10. 1983, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo 1965/2001/ES.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št 321-14-46/2005
Ljubljana, dne 1. marca 2005.
EVA 2005-2311-0111
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano